Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Projektové územie


Projekt je zameraný na cezhraničné územie Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO – Karpatské bukové pralesy a staré bukové lesy Nemecka a súvisiace územia svetového prírodného dedičstva na slovenskej aj ukrajinskej strane. Sústreďuje na lokalitu východného Slovenska, kde väčšina aktivít bude realizovaná v Prešovskom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji v kompletizačných územiach Správy Národného parku Poloniny Správy Chránené krajinná oblasť Vihorlat. A na ukrajinskej strane v území Užanského národného prírodného parku.


NP Poloniny


CHKO Vihorlat


UNPP