Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Partneri projektu

Prijímateľ

ŠOPSR – Štátna ochrana prírody SR1. Partner

NIBIO – Nórsky inštitút pre poľnohospodárstvo a výskum životného prostredia2. Partner

UNPP – Užanský národný prírodný park3. Partner

VÚVB – Výskumný ústav vysokohorskej biológie4. Partner

SOMUD - Spoločenstvo obcí mikroregiónu Uličská dolina5. Partner

NP Varanger – Národný park Varanger Peninsula6. Partner

NOBK – Nadácia pre ochranu biodiverzity Karpát7. Partner

FRUD – Fond rozvoja ekoturizmu v Užanskej doline8. Partner

MŽPSR – Ministerstvo životného prostredia