Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

Kontakt

Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28/B
974 01 Banská Bystrica

Mgr. Lenka Zajaková
koordinátor projektu
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28/B
974 01 Banská Bystrica
+421 484 299 947
+421 911 011 390
lenka.zajakova@sopsr.sk

Bc. Jozef Balko
manažér projektu
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28/B
974 01 Banská Bystrica
+421 484 299 947
+421 911 011 425
jozef.balko@sopsr.sk

RNDr. Zuzana Švantnerová
finančná manažérka projektu
Štátna ochrana prírody SR
Tajovského 28/B
974 01 Banská Bystrica
+421 484 299 947
+421 903 298 427
zuzana.svantnerova@sopsr.sk

Bc. Simona Regulová
regionálny koordinátor projektu
Štátna ochrana prírody SR
Správa Národného parku Poloniny
Ul. Mieru 193
067 61 Stakčín
+421 911 085 687
simona.regulova@sopsr.sk