Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 456 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Mgr. Daniel Baláž
generálny riaditeľ ŠOP SR
daniel.balaz@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 26-27
  +421 903 298 116
 048 472 20 36
Mgr. Michal Adamec, PhD.
riaditeľ sekcie projektov
michal.adamec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 26-27
 048 472 20 36
Ing. Peter Baláž, PhD.
námestník generálneho riaditeľa
pre ochranu prírody
peter.balaz@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 55
  +421 903 298 436
 048 472 20 36
Ing. Ivan Doletina
riaditeľ sekcie ekonomiky a hospodárskej správy
ivan.doletina@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 37
  +421 910 879 351
 048 472 20 36
JUDr. Kateřina Husárová
riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa
katerina.husarova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 31
  +421 903 698 298
 048 472 20 36
Ing. Marta Mútňanová
riaditeľka sekcie ochrany
prírody a krajiny
marta.mutnanova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 18
  +421 903 570 250
 048 472 20 36
Ing. Andrej Švec
riaditeľ sekcie podporných činností
andrej.svec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 34
  +421 903 298 008
 048 472 20 36
Ing. Eva Belanová
riaditeľka správy, botanik
eva.belanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 147
 047 563 49 48
Ing. Milan Boroš
riaditeľ správy
milan.boros@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 150
 058 488 17 90
RNDr. Ľuboš Čillag
riaditeľ správy
lubos.cillag@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700870
  +421 903 298 160
 048 413 08 20
Ing. Tomáš Dražil, PhD.
riaditeľ správy
tomas.drazil@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 217
 053 442 20 26
Ing. Peter Farbiak
riaditeľ správy
peter.farbiak@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 326
  -
Ing. Beáta Forintová
riaditeľka RCOP
beata.forintova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 15
  +421 903 298 340
  -
Ing. Marián Gič
informatik / poverený riadením správy
marian.gic@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 194
 -
RNDr. Michal Kalaš
riaditeľ správy
michal.kalas@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 12
  +421 903 298 130
 041 569 21 01
RNDr. Dušan Karaska
riaditeľ správy
dusan.karaska@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 390 256
 043 552 24 66
Ing. Ján Kilík
riaditeľ správy
jan.kilik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 230
 058 734 67 69
Ing. Vladimír Kĺč, PhD.
riaditeľ správy
vladimir.klc@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 185
 052 482 23 95
Ing. Ján Korňan
riaditeľ správy
jan.kornan@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 285
 041 433 56 08
Ing. Matej Kučera
zoológ / poverený riadením správy
matej.kucera@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 303
  -
Ing. Pavol Majko
riaditeľ správy
pavol.majko@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 00
  +421 903 298 250
 052 448 42 17
Mgr. Sylva Mertanová
riaditeľka
sylva.mertanova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 364
 032 659 83 87
Mgr. Radovan Michalka
vedúci pracoviska, krajinár
radovan.michalka@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 332
 02 6428 39 82
Mgr. Karol Pepich
riaditeľ správy
karol.pepich@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 320
 042 432 28 02
Ing. Juraj Platko
riaditeľ správy
juraj.platko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 390 193
 057 748 02 91
Mgr. Peter Puchala, PhD.
riaditeľ správy
peter.puchala@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 06 00
  +421 903 298 293
 033 647 40 02
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
riaditeľ správy
radimir.siklienka@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 901
  +421 903 298 310
 037 77 64 903
Ing. Dušan Valachovič
riaditeľ správy, lesník
dusan.valachovic@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 903 298 335
 034 772 27 35
Mgr. Peter Vantara
riaditeľ správy, krajinár
peter.vantara@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 201
 043 428 45 89
Mgr. Kristína Voralová
riaditeľka správy
kristina.voralova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 085 686
  -
RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ
jan.zuskin@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 411
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Donald Álló
poľnohospodár (t.č. uvoľnený pre výkon verejnej funkcie)
donald.allo@sopsr.sk
031 551 62 29
  -
RNDr. Michal Ambros, PhD.
zoológ
michal.ambros@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 909
  +421 911 011 431
 037 77 64 903
Marta Ambrúsová
techn.-administratívny pracovník
marta.ambrusova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 235
 058 734 67 69
Ing. Peter Andráš
programátor pre databázy
(t.č. RD)
peter.andras@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
 048 472 20 36
Ing. Peter Andraščík
strážca
peter.andrascik@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 311
 037 77 64 903
Ing. Mária Apfelová
zoológ
maria.apfelova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 911 062 360
 043 428 45 89
Ing. Zuzana Argalášová
zoológ / poverená riadením správy
zuzana.argalasova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
056 688 25 43
  +421 911 390 192
 056 688 25 42
Ing. Katarína Auxtová
strážca
katarina.auxtova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 903 298 161
  -
Mgr. Michal Babnič
strážca
michal.babnic@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 17
  +421 903 298 137
 041 569 21 01
Mgr. Kristián Bacsa
botanik
kristian.bacsa@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 278
 031 551 62 29
Mgr. Alena Badurová
vedúca Školy ochrany prírody vo Varíne, koordinátor environmentálnej výchovy
alena.badurova@sopsr.sk
ŠOP SR, pracovisko Varín
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 13
  +421 903 298 131
 041 569 21 01
Ing. Alena Bachingerová
anorganik
alena.bachingerova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 16
  -
Juraj Bajo
strážca
juraj.bajo@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 390 258
 043 552 24 66
Vladimír Baláška
strážca
vladimir.balaska@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 329
  -
Mgr. Csaba Balázs
zoológ
csaba.balazs@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 390 224
 047 563 49 48
Katarína Balážová
projektová manažérka - asistentka
katarina.balazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
 048 472 20 36
Andrea Balážová
pracovníčka pre správu dát
andrea.balazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
 048 472 20 36
MVDr. Andrea Balážová
environmentálna výchova
andrea.balazova.sk@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 237
 058 734 67 69
Ing. Miriam Balciarová
koordinátor environmentálnej výchovy
miriam.balciarova@sopsr.sk
ŠOP SR, pracovisko Varín
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 14
  +421 903 298 407
 041 569 21 01
Pavol Balko
strážca
pavol.balko@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 153
 058 488 17 90
Miloš Balla
strážca
milos.balla@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 390 188
  -
Ing. Jana Baranová
projektová manažérka (OPKŽP)
jana.baranova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 911 011 423
 048 472 20 36
Ján Bariak
strážca
jan.bariak@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 302
  -
Ing. Anna Bariaková
pracovník pre environmentálnu výchovu
(t.č. MD)
anna.bariakova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  -
Mgr. Milan Barlog
zoológ
milan.barlog@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 212
 053 442 20 26
František Bartko
strážca
frantisek.bartko@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 213
 053 442 20 26
Mgr. Zuzana Bartušová
anorganik
zuzana.bartusova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 011 427
 -
Ing. Slavka Belánová
botanik
slavka.belanova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 152
 058 488 17 90
Mgr. Martina Belková
koordinátorka projektov
martina.belkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 903 570 186
 048 472 20 36
doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.
geomorfológ
pavel.bella@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 241
  0903 807 148
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Gabriela Benčuríková
anorganik
gabriela.bencurikova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90
Ing. Marek Benedikty
koordinátor manažmentových opatrení
(OPKŽP2)
marek.benedikty@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 911 062 358
 058 488 17 90
Ing. Dana Benediktyová
poľnohospodár
dana.benediktyova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 552 48 51
  +421 903 570 166
 044 551 41 78
Oľga Beňová
techn.-administratívny pracovník
olga.benova@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
048/691 19 35
  -
Ing. Roman Bies, CSc.
vedúci Oddelenia lesníctva a poľovníctva
roman.bies@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 903 298 124
 048 472 20 36
PaedDr. Miroslava Birošová
botanik
miroslava.birosova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 245
  -
Ing. Veronika Bitunská
manažérka podujatí a produktov
vedúca odboru propagácie a marketingu
veronika.bitunska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
  +421 903 298 111
 048 472 20 36
Ing. Drahoš Blanár
lesník
drahos.blanar@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 155
 058 488 17 90
Jozef Blaško
strážca
jozef.blasko@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
 -
Ing. Pavel Bornemisa
strážca
pavel.bornemisa@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 911 011 404
 044 522 10 82
Ing. Adam Boroš
projektový manažér (OPKŽP2)
adam.boros@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
 048 472 20 36
Mgr. Ján Bosák
botanik
jan.bosak@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
056 688 25 43
  0903 298 318
 056 688 25 42
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
-
  +421 911 485 253
 -
Miroslav Brezovský
strážca
miroslav.brezovsky@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 11
  +421 903 298 254
 052 448 42 17
Ing. Peter Brnák
referent pre VO
peter.brnak@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 49
  +421 903 298 101
 048 472 20 36
Denisa Brnáková
všeobecná účtovníčka - pokladníčka
denisa.brnakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
 048 472 20 36
Ing. Alena Brnáková
finančná manažérka
alena.brnakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
 048 472 20 36
Ivan Bryndza
strážca
ivan.bryndza@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 151
 058 488 17 90
Peter Bryndza
strážca
peter.bryndza@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 154
 058 488 17 90
Mgr. Štefánia  Bryndzová
botanik
stefania.bryndzova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 228
 053 442 20 26
Mgr. Viera Bubelková
referentka pre propagáciu
(pracovisko Partizánska cesta 69)
viera.bubelkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/4136660
 048 472 20 36
Mgr. Slavomír Búci
anorganik
slavomir.buci@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  -
Ing. Igor Buček
stavebný technik
(pracovisko Partizánska cesta 69)
igor.bucek@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484700877
  +421 903 570 238
 048 472 20 36
Gabriela Budajová
referentka VO
gabriela.budajova@ssj.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 63 03
  -
Ing. Miroslav Buraľ
botanik
miroslav.bural@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 190
 -
Mgr. Iveta Buraľová
environmentálna výchova
iveta.buralova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 011 396
 -
Csilla Bystrianska
techn.-administratívny pracovník
csilla.bystrianska@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 148
 047 563 49 48
Ing. Peter Cáder
lesník
peter.cader@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 18
  +421 903 298 132
 041 569 21 01
Ing. Slavomír Celer, PhD.
vedúci - lesník
slavomir.celer@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 04
  +421 903 298 270
 052 448 42 17
Ľuboš Cibula
strážca
lubos.cibula@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 214
 053 442 20 26
Ing. János Csík
lesník
janos.csik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 236
 058 734 67 69
Angela Čechová
účtovníčka
záväzkových vzťahov
angela.cechova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
 048 472 20 36
Štefan Čenger
strážca
stefan.cenger@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 328
  -
Mgr. Ján Černecký
vedúci Oddelenia reportingu a ÚEV
koordinátor reportingu
jan.cernecky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 903 298 345
 048 472 20 36
Ing. Zuzana Čižmárová
krajinár
zuzana.cizmarova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90
Ing. Jana Čuláková
koordinátorka pre EIA
jana.culakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
 048 472 20 36
Ing. Dagmar Čumová
vedúca Oddelenia EIA
koordinátorka pre EIA
dagmar.cumova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
  +421 903 298 425
 048 472 20 36
doc. RNDr. Jana Dadová, PhD.
koordinátorka projektov
jana.dadova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
  +421 911 011 418
 048 429 99 42
Ing. Peter Debnár
technicko-hospodársky pracovník
peter.debnar@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
  +421 903 298 298
 048 472 20 36
Ing. Boris Demovič
lesník
boris.demovic@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 202
 043 428 45 89
Vladimír Devečka
strážca
vladimir.devecka@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 164
 044 522 10 82
Ing. Tomáš Didirka
zoológ stavovce
tomas.didirka@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 404
 -
Ing. Barbora Dilská
expert GIS (OPKŽP2)
(pracovisko Partizánska cesta 69)
barbora.dilska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
 048 472 20 36
Ing. Dominik Doboš
lesník
dominik.dobos@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 435
 057 748 02 91
RNDr. Peter Drengubiak
zoológ
peter.drengubiak@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 429
 041 433 56 08
Mgr. Monika Drobúlová
koordinátorka projektov
(t.č. MD)
monika.drobulova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
048 472 20 25
  0903 500 183
  -
Ľudmila Drutarovská
dokumentátor (administratívno-technický pracovník)
ludmila.drutarovska@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 773 27 13
051 756 74 11
  +421 903 298 341
  -
Peter Ďubašák
strážca
peter.dubasak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 281
 043 552 24 66
Mgr. Matúš Ďurček
anorganik
matus.durcek@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 244
 032 659 83 87
Ing. Katarína Durdovanská
poľnohospodár
katarina.durdovanska@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 12
  +421 903 298 290
 033 640 06 00
Ing. Eva Ďurečková, PhD.
krajinár
eva.dureckova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 908
 037 77 64 903
Ing. Ivana Ďuricová
projektová manažérka
ivana.duricova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 903 298 417
 048 472 20 36
Ing. Viktória Ďuricová
projektová manažérka (OPKŽP2)
viktoria.duricova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
  +421 903 298 410
 048 472 20 36
Martin Ďurša
strážca
martin.dursa@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 215
 053 442 20 26
Mgr. Laura Dušeková
krajinár
laura.dusekova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 16
  +421 903 298 133
 041 569 21 01
Ing. Miroslava Džuganová
krajinár
miroslava.dzuganova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 011 415
  -
Ing. Janka Fábiková
rozpočtárka
janka.fabikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 51
  +421 903 298 110
 048 472 20 36
Ing. Radko Fábry
špecialista - ekológ (OPKŽP2)
radko.fabry@sopsr.sk

  +421 911 390 130
  -
Pavol Fandák
strážca
pavol.fandak@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
  +421 903 298 295
 033 647 40 02
Ing. Dušan Farbiak
zoológ
dusan.farbiak@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 390 227
  -
Ing. Monika Farbiaková
lesník
monika.farbiakova@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 911 011 369
  -
Miroslav Farkaš
strážca (OPKŽP2)
miroslav.farkas@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Andrea Farmošová
poľnohospodár
andrea.farmosova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
 037 77 64 903
Ing. Branislav Faško
krajinár
branislav.fasko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
 048 472 20 36
Mgr. Erika Feriancová
zoológ
erika.feriancova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 251
 044 551 41 78
Ing. Slavomír Finďo, CSc.
zoológ (OPKŽP1)
slavomir.findo@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 901 714 119
 048 472 20 36
RNDr. Tomáš Flajs
zoológ
tomas.flajs@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 17
  +421 903 298 136
  -
Mgr. Viera Florková
techn.-administratívny pracovník
viera.florkova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 283
 043 552 24 66
RNDr. Ľudovít Gaál, PhD.
referát starostlivosti o jaskyne
ludovit.gaal@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
047/5811 528
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Michaela Galová
botanička
michaela.galova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
 033 647 40 02
Mgr. Janka Galvánková
koordinátorka mapovania biotopov
janka.galvankova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 911 011 370
 048 472 20 36
Marko Gancarčík
pracovník informačného strediska
marko.gancarcik@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71 - 3
 052 482 23 95
Bc. Jana Garayová
strážca
jana.garayova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 011 412
 047 563 49 48
Ing. Peter Gažík
informatik GIS pre jaskyne
peter.gazik@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0903 830 138
 +421 (0)44 553 63 11
Bc. Miroslav Gejdoš
strážca
miroslav.gejdos@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra - prac. Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 205
  -
Jozef Gluštík
strážca
jozef.glustik@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 910 879 359
 043 552 24 66
RNDr. Ema Gojdičová
botanik
ema.gojdicova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 14
  +421 903 298 343
 051 772 41 79
Ing. Miroslav Golian
lesník (OPKŽP2)
miroslav.golian@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 26
048 472 20 27
 048 472 20 36
Ing. Anna Gondová
pracovník pre environmentálnu výchovu
anna.gondova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  -
Ing. Alena Grešková
koordinátorka projektov
alena.greskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 56
 048 472 20 36
Ing. Martina Gubková
koordinátorka pre ochranu
nelesných biotopov
martina.gubkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 903 298 103
 048 472 20 36
Ing. Marián Hablák
krajinár
marian.hablak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 280
 043 552 24 66
Mgr. Juraj Hajdú, PhD.
hydrobiológ
juraj.hajdu@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 901 714 121
 048 472 20 36
Mgr. Andrea Hájková
zoológ
(t.č. MD)
andrea.hajkova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 226
 053 442 20 26
Igor Halgaš
strážca
igor.halgas@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 174
 048 413 08 20
Mgr. Richard Halmo
pracovník výkonu monitoringu
richard.halmo@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 40
 048 472 20 36
Ing. Mikuláš Hančin
zoológ
mikulas.hancin@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 177
 044 522 10 82
Ing. Elena Hančinová
enviromentálna výchova
elena.hancinova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 0903 298 169
 044 522 10 82
Ing. Michaela Hančinská
lesník (t.č. MD)
michaela.hancinska@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 552 45 57
  +421 903 298 259
 044 551 41 78
Mgr. Michal Haring, MSc.
odborno-technický zamestnanec
michal.haring@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

  -
Mgr. Dan Harťanský
vedúci Odboru strážnej služby
dan.hartansky@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 175
 048 413 08 20
RNDr. Stanislav Harvančík
zoológ
stanislav.harvancik@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 314
  -
Ing. Martin Hatala
zoológ
martin.hatala@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 18
  +421 903 298 135
 041 569 21 01
Mgr. Dagmar Haviarová, PhD.
hydrogeológ
dagmar.haviarova@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 391
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Ivana Havranová, PhD.
vedúca Oddelenia zoológie
zoologička
ivana.havranova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 903 298 108
 048 472 20 36
Mgr. Petra Hirschnerová
techn.- administratívny pracovník
petra.hirschnerova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700870
  +421 903 298 165
 048 413 08 20
Ing. Radovan Hladký
špecialista GIS
radovan.hladky@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700872
  +421 903 298 167
 048 413 08 20
Mgr. Rastislav Hlaváčik
strážca
rastislav.hlavacik@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 170
 048 413 08 20
Mgr. Marián Hletko
lesník
marian.hletko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
  +421 903 298 117
 048 472 20 36
Ing. Maroš Hojdan
poľnohospodár
maros.hojdan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
056 688 25 43
  0911 079 681
 056 688 25 42
Ján Hoľma
strážca
jan.holma@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 260
 044 551 41 78
Jiří Hološka
strážca
jiri.holoska@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 903 298 336
 034 772 27 35
Ing. Ivan Homola
správca IT
ivan.homola@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 21
  +421 903 298 104
 048 472 20 36
Mgr. Michaela Horváthová
koordinátorka projektov
(t.č.MD)
michaela.horvathova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
 048 472 20 36
Ing. Peter Hradňanský
lesník
peter.hradnansky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 315
 037 77 64 903
Ing. Marta Hrešová
environmentálna výchova
marta.hresova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 21
  -
Ľubomír Hrinko
strážca
lubomir.hrinko@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
056 688 25 43
  +421 903 298 246
 056 688 25 42
RNDr. Peter Hrušecký
vodohospodár
peter.hrusecky@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 12
  -
Ing. Martin Hrušecký
vedúci Odboru správy dát a GIS
koordinátor pre KIMS
(pracovisko Partizánska cesta 69)
martin.hrusecky@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
  +421 911 062 934
 048 472 20 36
Ing. Vladimír Hrúz
zoológ
vladimir.hruz@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 390 197
  -
Ing. Jaroslav Hucík
strážca
jaroslav.hucik@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 282
 043 552 24 66
Mgr. Ivana Hudačková
environmentálna výchova
ivana.hudackova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 05
  +421 903 570 172
 052 448 42 17
Ing. Ľubica Hudáková
krajinár
lubica.hudakova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 232
 058 734 67 69
Ing. Mário Humený
dendrológ
mario.humeny@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 55 248 51
  +421 903 298 262
 044 551 41 78
Ing. Viktória Chilová
botanik
viktoria.chilova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Ing. Viktória Ihringová
koordinátorka edičnej
a propagačnej činnosti
(pracovisko Partizánska cesta 69)
viktoria.ihringova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484136661
  +421 0903 570 242
 048 472 20 36
Ing. Tomáš Iľko
zoológ
tomas.ilko@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 408
 058 488 17 90
Ing. Gabriel Izsák
krajinár
gabriel.izsak@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 279
 031 551 62 29
Ing. Renáta Jakubčová
poľnohospodár
renata.jakubcova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 415
 058 488 17 90
Mgr. Martin Jančovič
regionálny informatik
martin.jancovic@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 776 49 04
 037 77 64 903
Ing. Marián Janík
lesník
marian.janik@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
 044 522 10 82
Ing. Jozef Janoviak
strážca
jozef.janoviak@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 173
  -
Róbert Javorský
strážca
robert.javorsky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 223
 053 442 20 26
Mgr. Miroslava Jedináková
botanik (t.č.RD)
miroslava.jedinakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 435
 057 748 02 91
Ing. Ľubica Jurášová
lesník
lubica.jurasova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 176
 044 522 10 82
Mgr. Rudolf Jureček
regionálny informatik
rudolf.jurecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 774 20 72
 034 772 27 35
RNDr. Ján Kadlečík
koordinátor medzin. dohovorov
(prac. Hor. Strieborná 22)
jan.kadlecik@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 42
  +421 903 298 105
 048 429 99 42
Ing. Ivana Kalafusová
zoológ
ivana.kalafusova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 911 390 229
 042 432 28 02
Ing. Gabriela Kalašová
enviromentálna výchova
gabriela.kalasova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 13
  +421 911 011 426
  -
Mgr. Ján Kaľavský
zoológ
jan.kalavsky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 333
 02 6428 39 82
Ing. Andrea Kaňuchová, PhD.
lesník
andrea.kanuchova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  -
Agnesa Kenderová
techn.-administratívny pracovník
agnesa.kenderova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 379
 032 658 93 87
Ing. Imrich Képessy
strážca
imrich.kepessy@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Vladimír Kerešťan
lesník (OPKŽP)
vladimir.kerestan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
056 688 25 43
 056 688 25 42
Ing. Šimon Kertys, PhD.
zoológ
simon.kertys@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 409
 043 552 24 66
Ing. Zuzana Kertysová
environmentálna výchova
zuzana.kertysova@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 284
 043 552 24 66
Ing. Iveta Kiedžuchová
referentka pre VO
iveta.danisova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 46
  +421 903 298 102
 048 472 20 36
Ing. Slavomír Kilár
botanik (zastupovanie)
slavomir.kilar@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
 052 482 23 95
Ing. Martin Kiska
poľnohospodár
martin.kiska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 402
 052 482 23 95
Ing. Katarína Kisková
zoológ
katarina.kiskova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 186
 052 482 23 95
Bc. Erik Kiss
strážca
erik.kiss@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
 058 734 67 69
Mgr. Katarína Klasová
referentka pre propagáciu
katarina.klasova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
 048 472 20 36
Ing. Vladimíra Kĺčová Kunštárová
krajinár
vladimira.kunstarova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 180
 052 482 23 95
Antónia Klemanová
techn.-administratívny pracovník
antonia.klemanova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
 034 772 27 35
Mgr. Janette Klocoková
koordinátorka správy majetku v CHÚ
janette.klocokova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 44
 048 472 20 36
Ing. Soňa Koľajová
lesník
sona.kolajova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 378
 032 659 83 87
Ing. Alexandra Kollárová
všeobecná účtovníčka
alexandra.kollarova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 41
 048 472 20 36
Ing. Jana Kološtová
environmentálna výchova
jana.kolostova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700872
  903 298 412
 048 413 08 20
Ing. Ivana Koreňová
manažérka podpory projektov / zastupovanie za Ing. Michaela Sieglová na MD
ivana.korenova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 32
 048 472 20 36
Mgr. Jozef Kormančík
zoológ
jozef.kormancik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 216
 053 442 20 26
Mgr. Martina Kosorínová
botanik
martina.kosorinova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
 034 772 27 35
Mgr. Simona Kosová
finančná manažérka
(t.č. MD)
simona.kosova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
 048 472 20 36
Ing. Pavol Kostúr
lesník
pavol.kostur@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  0911 390 198
  -
Mgr. Jaroslav  Košťál, PhD.
botanik
jaroslav.kostal@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 903 298 433
 037 77 64 903
RNDr. Helga Kothajová
botanik
helga.kothajova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Ivan Koubek
koordinátor medzinárodných dohovorov
(prac. Hor. Strieborná 22)
ivan.koubek@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 48
  +421 903 298 200
 048 429 99 42
Bc. Monika Koubová
techn.- administratívny pracovník
monika.koubova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Mgr. Katarína Kováčová
krajinár
katarina.kovacova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 62 22
  +421 903 298 259
 044 551 41 78
Anna Kovalská
techn.-administratívny pracovník
anna.kovalska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 183
 052 482 23 95
Ing. Mirko Krajči
strážca
mirko.krajci@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 146
 047 563 49 48
Ing. Vladimír Krak
lesník
vladimir.krak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 222
 053 442 20 26
RNDr. Katarína Králiková
projektový manažér
(pracovisko Partizánska cesta 69)
katarina.kralikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484136661
  +421 903 298 106
 048 472 20 36
Ing. Milan Krištof
dendrológ
milan.kristof@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
 048 472 20 36
Ing. Erika Kružliaková
strážca
erika.kruzliakova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
 042 432 28 02
Juraj Ksiažek
strážca
juraj.ksiazek@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 11
  +421 911 390 232
 052 448 42 17
Ing. Natália Kubicová
koordinátorka
medzinárodných dohovorov
natalia.kubicova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 48
  +421 911 062 937
 048 429 99 42
Ing. Peter Kubík
strážca (zastupovanie počas MD)
peter.kubik@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 569 23 11
  +421 903 298 134
 041 569 21 01
Mgr. Ivana Kubišová
vedúca Odboru implementácie projektov, projektový manažér
ivana.kubisova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 903 298 346
 048 472 20 36
Jozef Kubov
strážca
jozef.kubov@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 163
 044 522 10 82
Ing. Zuzana Kudjaková
manažérka projektu
zuzana.kudjakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Námestovo
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  -
PhDr. Miroslav Kudla
koordinátor environmentálnej výchovy SSJ
miroslav.kudla@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
 +421 (0)44 553 63 11
Ján Kuklica
strážca
jan.kuklica@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 406
  -
Ing. Dominika Kuklová
anorganik
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 07
  +421 903 298 256
 052 448 42 17
Mgr. Ladislava Kulčárová
vedúci - anorganik (t.č. MD)
ladislava.kulcarova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 07
  +421 903 298 256
 052 448 42 17
MVDr. Alexander Kürthy
vodohospodár
alexander.kurthy@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Mgr. Nikola Kušniráková
krajinár
nikola.kusnirakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 433
 057 748 02 91
RNDr. Alexander Lačný, PhD.
anorganik
alexander.lacny@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 12
 033 647 40 02
Ing. Gabriela Lauková
krajinár
gabriela.laukova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
056 688 25 43
  +421 903 298 319
 056 688 25 42
Dušan Legdan
strážca
dusan.legdan@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
 -
Miroslav Lehocký
strážca
miroslav.lehocky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 911 390 245
 053 442 20 26
Ján Lempeľ
strážca
jan.lempel@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 192
 -
Anna Lenčová
techn.-administratívny pracovník
anna.lencova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  -
Mgr. Jozef Lengyel, PhD.
zoológ
jozef.lengyel@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 911 390 147
 031 551 62 29
Ing. Juraj Lepieš
lesník
juraj.lepies@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 431
 041 433 56 08
Ing. Marek Leskovjanský
lesník, GIS
marek.leskovjansky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 211
 053 442 20 26
Ing. Veronika Lesová
projektová manažérka
(OPKŽP2)
veronika.lesova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 42
 048 472 20 36
Mgr. Andrea Lešková
referentka správy majetku
andrea.leskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 47
  +421 903 298 125
 048 472 20 36
Ing. Andrea Lešová, PhD.
zoologička
vedúca Odboru medzinárodnej spolupráce
andrea.lesova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
  +421 911 390 115
 048 472 20 36
Ing. Zuzana Lichá
vodohospodárka
zuzana.licha@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
  +421 903 298 121
 048 472 20 36
Ing. Milena Lichnerová
techn.-administratívny pracovník
milena.lichnerova@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Mgr. Jozef Limánek
botanik
jozef.limanek@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 16
  +421 903 298 139
 041 569 21 01
Mgr. Juraj Littva
geológ
juraj.littva@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
 +421 (0)44 553 63 11
Mgr. Lukáš Lončík
zoológ
lukas.loncik@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 552 45 57
 044 551 41 78
RNDr. Martina Lukáňová
krajinár
martina.lukanova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  -
Ing. Drahomíra Lutovská
ekonóm správy majetku
vedúca odboru správy majetku a hospodárskej správy
drahomira.lutovska@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 52
  +421 903 298 122
 048 472 20 36
Vladimír Macejka
strážca
vladimir.macejka@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 195
 -
Metod Macek
strážca
metod.macek@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra - prac. Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 207
  -
Ing. Anna Macková
environmentálna výchova
anna.mackova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 307
 057 748 02 91
Ing. Stanislav Mačor
strážca
stanislav.macor@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 10
  +421 903 270 173
 052 448 42 17
Jana Madajová
strážca
jana.madajova@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 252
 044 551 41 78
Ing. Beňadik Machciník
lesník, zástupca riaditeľa
benadik.machcinik@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 127
 042 432 28 02
Mgr. Olga Majerová
správkyňa archívu
(pracovisko Partizánska cesta 69)
olga.majerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
0484700877
  +421 903 298 109
 048 472 20 36
RNDr. Vladimír Makara
krajinár
vladimir.makara@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 13
  +421 903 298 342
  -
Ing. Margaréta Malatinová
environmentálna výchova
margareta.malatinova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 403
 052 482 23 95
Ing. Anna Malátková
strážca (t.č. MD)
anna.dziva@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 11
 041 569 21 01
Mgr. Dušan Marko
strážca
dusan.marko@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 903 298 291
 033 647 40 02
Ing. Michal Martinák, PhD.
lesník
michal.martinak@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 903 298 292
 033 647 40 02
Bc. Marián Masaryk
strážca
marian.masaryk@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 430
 041 433 56 08
Mgr. Lucia Matejovičová
vedúca vedeckého orgánu
SR pre CITES (t.č MD)
lucia.matejovicova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  -
Ing. Štefan Matis
strážca
stefan.matis@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 911 390 243
 058 734 67 69
Ján Matľák
strážca
jan.matlak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 184
 052 482 23 95
Miroslav Maťúš
strážca
miroslav.matus@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 402
  -
Matej Medveď
zamestnanec pre údržbu CHÚ
matej.medved@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 418
 031 551 62 29
Mgr. Miloš Melega
biospeleológ - bezstavovce
milos.melega@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 254
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Jakub Melicher
poľnohospodár
jakub.melicher@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 011 366
 047 563 49 48
Ing. Vladimír Mertan
poľnohospodár
vladimir.mertan@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 243
 032 659 83 87
Ing. Adalbert Mezei
vedúci Odboru
chránených častí prírody
adalbert.mezei@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700871
  +421 903 298 162
 048 413 08 20
Ing. Norbert Mički
strážca
norbert.micki@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 234
 058 734 67 69
Ing. Henrich Mičko
lesník
henrich.micko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 23
 048 472 20 36
Ing. Peter Mihuc
strážca
peter.mihuc@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
Mgr., Ing. Slavomíra Mihucová
strážca (t.č. MD)
slavka.mihucova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 229
 053 442 20 26
Mgr. Andrea Mikulová
koordinátorka projektu
(prac. Hor. Strieborná 22)
andrea.mikulova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 911 011 392
 048 429 99 42
Ing. Juraj Mikuš
strážca
juraj.mikus@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 265
 044 551 41 78
Ing. Ivan Milan
poľnohospodár
ivan.milan@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 204
 043 428 45 89
Mária Minarčíková
technicko-administratívny pracovník
maria.minarcikova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
 041 433 56 08
Ing. Juraj Minarčin
lesník
juraj.minarcin@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 247
  -
Ing. Slávka Miňová
zoológ
slavka.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 428
  -
Mgr. Lucia Miňová
administratívny zamestnanec
biosférických rezervácií
lucia.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 304
  -
Viktor Mlynek
strážca
viktor.mlynek@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 312
 037 77 64 903
Ing. Marek Mlynský
strážca
marek.mlynsky@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 10
  +421 903 298 267
 052 448 42 17
Ing. Peter Mojžita
krajinár
peter.mojzita@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  +421 903 298 405
  -
B. A. Erika Mojžitová
asistentka
erika.mojzitova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 26
048 472 20 27
 048 472 20 36
Mgr. Ingrid Moravčíková Károlyová, PhD.
vedúca Odboru environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety
(prac. Hor. Strieborná 22)
ingrid.moravcikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/429 99 42
  +421 903 308 298
 048 472 20 36
Jana Motošická
techn.-administratívny pracovník
jana.motosicka@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  0903 298 323
 042 432 28 02
Ing. Stanislav Motyčka
správca databáz
stanislav.motycka@sopsr.sk
ŠOP SR, pracovisko Revúca
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 120
 058 488 17 90
Mgr. Martin Mráz
krajinár
martin.mraz@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
 034 772 27 35
Ing. Michaela Mrázová
koordinátorka medzin. chránených území
(prac. Horná Strieborná 22)
michaela.mrazova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 42
  +421 903 298 327
 048 472 20 36
Mgr. Stanislava Mudrochová
referent pre env. vých. a projekty
(t.č. MD)
stanislava.mudrochova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Vladimír Mucha
strážca
vladimir.mucha@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 220
 053 442 20 26
Peter Mútňan
vodič
peter.mutnan@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 903 298 123
 048 472 20 36
Csaba Német
strážca
csaba.nemet@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 277
 031 551 62 29
Ing. Ľubica Nudzíková
manažér prevádzkovej a obchodnej činnosti
lubica.nudzikova@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0903 803 031
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Milan Olejár
regionálny informatik
milan.olejar@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 19
  -
Ing. Milan Olekšák
zoológ
milan.oleksak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 911 390 238
 058 734 67 69
Mgr. Peter Olekšák
krajinár, vedúci Odboru
ochrany krajiny
peter.oleksak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 225
 053 442 20 26
Ing. Tomáš Olšovský, PhD.
krajinár
tomas.olsovsky@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
 034 772 27 35
Bc. Marek Ondrek
strážca (OPKŽP2)
marek.ondrek@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 910 879 357
 043 552 24 66
Ing. Stanislav Ondruš
zoológ
stanislav.ondrus@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700876
  +421 903 298 166
+421 911 390 120
 048 413 08 20
MVDr. Samuel Pačenovský
zoológ
samuel.pacenovsky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Michal Pádivý
strážca
michal.padivy@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 241
 032 659 83 87
Mgr. Peter Pajger
poľnohospodár
peter.pajger@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 322
 042 432 28 02
Ing. Anton Paločko
lesník
anton.palocko@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 18
  +421 903 298 400
  -
RNDr. Lenka Papáčová
poľnohospodár (t.č. MD)
lenka.papacova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
 047 563 49 48
Dagmar Papalová
techn.-administratívny pracovník
dagmar.papalova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 569 23 11
041 507 14 11
  +421 903 298 140
 041 569 21 01
Ing. Zuzana Papsonová, PhD.
strážca
zuzana.papsonova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 218
 053 442 20 26
Ing. Andrea Parillová
kontrolórka
andrea.parillova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 49
 048 472 20 36
Ing. Ronald Pastorok
lesník
ronald.pastorok@sopsr.sk
Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
045 691 19 31
  -
Ing. Ivan Pavlišin
poľnohospodár
ivan.pavlisin@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 288
 041 433 56 08
Peter Pecík
strážca (t.č.RD)
peter.pecik@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 321
 042 432 28 02
Ing. Maroš Peiger
krajinár
maros.peiger@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 552 45 57
  +421 903 298 253
 044 551 41 78
Richard Pekara
strážca
richard.pekara@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 286
 041 433 56 08
Ing. Dagmar Pekarovičová
geodetka
dagmar.pekarovicova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Modra
Štúrova 115
900 01 Modra
+421 911 062 938
  +421 911 062 938
 033 647 40 02
Bc. Martin Peleš
odborno-technický zamestnanec
martin.peles@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Svit
Ul. kpt. Nálepku č. 2
059 21 Svit

  -
Ing. Martina Péliová
lesník
martina.peliova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 903 298 414
 047 563 49 48
Ing. Mária Peller
techn.-administratívny pracovník
maria.peller@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
 031 551 62 29
Ing. Martin Pemčák
pracovník pre prípravu zonácie NP
martin.pemcak@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 03
  +421 903 298 264
 052 448 42 17
Mgr. Martina Pepichová
anorganik
martina.pepichova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 911 011 401
 042 432 28 02
Michaela Peťková
personalista
michaela.petkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 58
 048 472 20 36
Ing. Zuzana Peťková
koordinátorka projektu
zuzana.petkova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 26
048 472 20 27
 048 472 20 36
Eva Pipasíková
techn.-administratívny pracovník
eva.pipasikova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 018
 058 488 17 90
Ing. Milan Piroš
lesník
milan.piros@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 191
 -
Mária Pirošová
techn.-administratívny pracovník
maria.pirosova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 062 362
 -
Ing. Matej Pisarčík
environmentálna výchova
matej.pisarcik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
Mgr. Svetlana Pitáková
vedúca Odboru propagácie a marketingu,
referentka pre propagáciu (t.č. MD)
svetlana.pitakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 35
 048 472 20 36
Mgr. Martin Plieštik
odborno-technický zamestnanec
martin.pliestik@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 26
048 472 20 27
 048 472 20 36
Ing. Ľubomír Plučinský
strážca
lubomir.plucinsky@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 551 41 25
 044 551 41 78
Ivan Pôbiš
strážca
ivan.pobis@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 168
 048 413 08 20
RNDr. Denisa Poláková
anorganik
denisa.polakova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 397
 041 433 56 08
Mgr. Lucia Poljovková
pracovníčka
vedeckého orgánu CITES
lucia.poljovkova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  -
Janka Ponická
mzdová účtovníčka
janka.ponicka@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
 048 472 20 36
Juraj Popovics
strážca
juraj.popovics@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 239
 058 734 67 69
Zuzana Poradová
techn.-administratívny pracovník
zuzana.poradova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 01
  +421 903 298 271
 052 448 42 17
Ing. Anton Potaš
lesník
anton.potas@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 181
 052 482 23 95
Ing. Peter Potocký
botanik
peter.potocky@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 011 373
  -
Ing. Radoslav Požgaj, PhD.
dendrológ
radoslav.pozgaj@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 434
 037 77 64 903
Mgr. Viktor Prachár
strážca
viktor.prachar@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
033 640 05 49
  +421 903 298 294
 033 647 40 02
Martina Proháczková
strážca
martina.prohaczkova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 02
  +421 903 298 258
 052 448 42 17
Ing. Tibor Pšenák
lesník
tibor.psenak@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 911 390 259
 043 552 24 66
RNDr. Katarína Rajcová
botanik
katarina.rajcova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 376
 032 659 83 87
Stanislav Rak
strážca
stanislav.rak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 182
 052 482 23 95
Mgr. Štefan Ratkovský, PhD.
geoekológ
stefan.ratkovsky@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 271
 +421 (0)44 553 63 11
Ľudovít Remeník
strážca
ludovit.remenik@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
 043 428 45 89
Ing. Štefan Renčo
odborno-technický zamestnanec
stefan.renco@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 26
048 472 20 27
 048 472 20 36
Ing. Barbara Repčíková
botanik / zastupovanie za Ing. Miroslava Jedináková RD
barbara.repcikova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 308
 057 748 02 91
Ing. Jozef Repka
lesník
jozef.repka@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
J. Záborského 1760/1
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  -
Radovan Reťkovský
strážca
radovan.retkovsky@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 206
 043 428 45 89
Ing. Veronika Rízová
botanik
veronika.rizova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 074 508
 047 563 49 48
Ing. Ján Rusinko
dendrológ
jan.rusinko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 435
 057 748 02 91
RNDr. Anna Rusňáková
anorganik
anna.rusnakova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
  +421 911 390 161
 037 77 64 903
Ing. Ľuboslav Ruttkay
strážca
luboslav.ruttkay@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie a Dunajské luhy, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 313
  -
Ing. Andrej Sanitrár
vedúci Oddelenia územnej
ochrany, poľnohospodár
andrej.sanitrar@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 33
  +421 903 298 126
 048 472 20 36
Ing. Andrej Saxa
vedúci Odboru monitoringu,
reportingu a EIA
koordinátor monitoringu
andrej.saxa@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 39
  +421 903 298 114
 048 472 20 36
Mgr. Ing. Blažena Sedláková
botanik
blazena.sedlakova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 05
  +421 903 298 255
 052 448 42 17
Ing. Július Schestág
strážca
julius.schestag@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 203
 043 428 45 89
Renáta Schmidtová
mzdová účtovníčka
renata.schmidtova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 903 298 406
 048 472 20 36
Ing. Lucia Sibilová
krajinár (t.č. MD)
lucia.sibilova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 16
  +421 903 298 133
 041 569 21 01
Ing. Michaela Sieglová
manažérka podpory projektov
(t.č. MD)
michaela.sieglova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 47
 048 472 20 36
Ing. Helena Slivenská
anorganik (t.č. MD)
helena.slivenska@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 420
 058 488 17 90
Mgr. Barbora Slováková
dendrológ
barbora.slovakova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Mgr. Janka Smatanová
botanik
janka.smatanova@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 903 298 325
 042 432 28 02
Mgr. Ján Snopko
systémový informatik
(pracovisko Partizánska cesta 69)
jan.snopko@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 75
 048 472 20 36
Mgr. Andrej Somora
strážca
andrej.somora@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
 02 6428 39 82
Ing. Peter Stankoviansky
technik pre elektrické zariadenia
peter.stankoviansky@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 561
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Eva Staroňová
všeobecná účtovníčka
eva.staronova@ssj.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
044 553 64 91
  -
Ing. Jana Straková
regionálny informatik
jana.strakova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 413
 041 433 56 08
Ing. Hana Strašiftáková
dendrológ
hana.strasiftakova@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 553 66 11
  +421 0903 298 296
 033 647 40 02
Ing. Zuzana Streberová
zoológ
zuzana.streberova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
Marta Strečková
mzdová referentka
marta.streckova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 48
  +421 903 298 406
 048 472 20 36
Ing. Tomáš Suchý
zoológ
tomas.suchy@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 22
 048 472 20 36
Ing. Andrej Súľovský
anorganik
andrej.sulovsky@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 903 298 208
 043 428 45 89
Beáta Sýkorová
techn.-administratívny pracovník
beata.sykorova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 900
 037 77 64 903
Mgr. Dušan Šácha, PhD.
zoológ
dusan.sacha@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 903 298 242
 032 659 83 87
Ing. Ingrid Šaňová
krajinár
ingrid.sanova@sopsr.sk
Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
047 563 49 48
  +421 911 452 291
 047 563 49 48
Mgr. Zuzana Šántová
informatička GIS
zuzana.santova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
047 563 49 48
  +421 903 298 113
 047 563 49 48
Pavol Šebák
strážca
pavol.sebak@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
 -
Ing. Anton Šebej
poľnohospodár
anton.sebej@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 17
  +421 903 298 401
  -
Mgr. Martin Šepeľa
zoológ
martin.sepela@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 309
 057 748 02 91
Bc. František Šipka
strážca (OPKŽP2)
frantisek.sipka@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Modra
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Ing. Ľudovít Škapec
Informatik
ludovit.skapec@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 301
  0903 807 219
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Ján Škorňa, PhD.
lesník
jan.skorna@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700871
  +421 903 298 172
 048 413 08 20
Ing. Valéria Škorňová
lesník
valeria.skornova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 71
 048 413 08 20
Ing. Katarína Škorvánková
lesník, vedúca Odboru
strážnej služby
katarina.skorvankova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 224
 053 442 20 26
Martin Šmídt
pracovník informačného strediska
martin.smidt@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90
Ing. Jana Šmídtová
environmentálna výchova
jana.smidtova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 903 298 156
 058 488 17 90
Mgr. Soňa Štefaniková, PhD.
zoológ
sona.stefanikova@sopsr.sk
Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
032 659 83 87
  +421 911 011 377
 032 659 83 87
Mgr. Dana Štěpánková
Vedúca oddelenia personalistiky a miezd
dana.stepankova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 20
 048 472 20 36
RNDr. Jozef Štofík, PhD.
zoológ bezstavovce
jozef.stofik@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 196
 -
Ing. Peter Štofko, PhD.
vodohospodár
peter.stofko@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 09
  +421 903 298 424
 052 448 42 17
Ing. Ladislav Štrupl
lesník
ladislav.strupl@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
 034 772 27 35
Ing. Ingrid Šuhajdová
Vedúca oddelenia verejného obstarávania
ingrid.suhajdova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 24
  +421 910 879 354
 048 472 20 36
Bc. Anna Šuchaňová
strážca, vedúca pracoviska
anna.suchanova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 903 298 178
  -
Ing. Martin Šurina
projektový manažér (OPKŽP2)
martin.surina@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Stakčín
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  -
Ing. Miloš Šustek
botanik
(t.č. uvoľnený pre výkon
funkcie starostu)
milos.sustek@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
 043 552 24 66
Mgr. Ivan Šustr
botanik
ivan.sustr@sopsr.sk
Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
043 552 24 66
  +421 903 298 411
 043 552 24 66
RNDr. Róbert Šuvada, PhD.
botanik
robert.suvada@sopsr.sk
Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
058 732 68 15
  +421 903 298 233
 058 734 67 69
RNDr. Zuzana Švantnerová
manažérka projektu
(prac. Hor. Strieborná 22)
zuzana.svantnerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 903 298 427
 048 429 99 42
Ing. Mikuláš Tajboš
strážca
mikulas.tajbos@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
-
  +421 903 298 421
 052 448 42 17
Pavol Tajboš
strážca
pavol.tajbos@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 10
  +421 903 298 266
 052 448 42 17
Ing. Petra Tajbošová
krajinár
petra.tajbosova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 08
  +421 911 011 428
 052 448 42 17
Ing. Pavol Toman
poľnohospodár
pavol.toman@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 21
  +421 903 298 138
 041 569 21 01
Mgr. Jozef Tomeček
zoológ
jozef.tomecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
 034 772 27 35
Mgr. Andrea Trebulová
krajinár (t.č. MD)
andrea.trebulova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
  +421 911 062 357
 058 488 17 90
Roald Tretiník
strážca
roald.tretinik@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 17
  +421 903 298 142
 041 569 21 01
Roman Trizna
strážca
roman.trizna@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 261
 044 551 41 78
Ing. Roman Trojčák
zoológ
roman.trojcak@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
051 756 74 18
  +421 911 390 164
  -
Mgr. Miriam Turayová
anorganik
miriam.turayova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 305
  -
Bc. Eva Turcerová
asistentka
eva.turcerova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 26
  +421 903 298 118
 048 472 20 36
RNDr. Peter Turis
botanik
peter.turis@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700876
  +421 903 298 413
 048 413 08 20
Ing. Júlia Turkotová
koordinátorka environmentálnej
výchovy (pracovisko Pratizánska cesta 69)
julia.turkotova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048/4136660
  +421 901 714 123
 048 472 20 36
Ing., Mgr. Monika Turňová
projektová manažérka
monika.turnova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
048 472 20 29
  -
Kvetoslava Turzáková
techn.-administratívny pracovník
kvetoslava.turzakova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 219
 053 442 20 26
Mgr. Ján Uhlár
strážca
jan.uhlar@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 407
  -
Zuzana Uhrinová
referentka
účtovníctva a rozpočtu
zuzana.uhrinova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 54
  +421 911 011 420
 048 472 20 36
Ing. Libor Ulrych, PhD.
botanik - vyššie rastliny
libor.ulrych@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 45
  +421 911 062 361
 048 472 20 36
Ing. Zuzana Václavová
botanik
zuzana.vaclavova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 287
 041 433 56 08
Ing. Lucia Vačoková
vedúca Odboru podpory projektov
koordinátorka projektov
lucia.vacokova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 43
 048 472 20 36
Ing. Marián Vaľo
poľnohospodár
marian.valo@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
+421 53 442 20 10
  +421 903 298 227
 053 442 20 26
Ján Vataha
strážca
jan.vataha@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
056 688 25 43
  +421 903 298 317
 056 688 25 42
Ing.,Mgr. Mária Vavríková
manažér podpory riadenia
maria.vavrikova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Nitre - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
031 551 62 29
  +421 903 298 275
 031 551 62 29
RNDr. Zuzana Višňovská, PhD.
biospeleológ
zuzana.visnovska@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
044/5536 254
 +421 (0)44 553 63 11
Ing. Martina Vlasáková
krajinár
martina.vlasakova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 193
 -
Ing. Helena Vojteková
botanik (t.č. MD)
helena.vojtekova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
 037 77 64 903
Jozef Vokel
strážca
jozef.vokel@sopsr.sk
Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
042 432 28 02
  +421 904 564 211
 042 432 28 02
Mgr. Viliam Vongrej
zoológ
viliam.vongrej@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 640 05 49
  +421 911 390 170
 033 647 40 02
Ing. Michaela Vrancová
projektový manažér (OPKŽP2)
michaela.vrancova@sopsr.sk
Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
058 442 20 61
 058 488 17 90
Mgr. Zuzana Vranková
pracovníčka vedeckého
orgánu CITES
zuzana.vrankova@sopsr.sk
ŠOP SR - pracovisko Bratislava
Karloveská 63
841 04 Bratislava
02 6428 39 82
  +421 903 298 347
  -
Ján Vránsky
strážca
jan.vransky@sopsr.sk
Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
-
  +421 903 298 269
 044 551 41 78
Peter Vravník
strážca
peter.vravnik@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
-
  +421 903 298 257
 052 448 42 17
Mgr. Petra Vrbová
vedúca sekretariátu
petra.vrbova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 27
  +421 910 879 353
 048 472 20 36
Peter Vrlík
strážca
peter.vrlik@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
-
  +421 903 298 268
 052 448 42 17
Mgr. Anna Weissová
manažérka pre komunikáciu
anna.weissova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 53
  +421 911 011 425
 048 472 20 36
Ing. Rastislav Wiedermann
techn.-administratívny pracovník
rastislav.wiedermann@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 42
  +421 903 298 171
 048 472 20 36
Ing. Lukáš Záhorec
koordinátor projektov
lukas.zahorec@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 25
  +421 901 714 120
 048 472 20 36
Ing. Alena Zacharová
krajinár
alena.zacharova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 911 011 398
 037 77 64 903
Ing. Milan Zajac, PhD.
krajinár
milan.zajac@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 911 062 359
 041 433 56 08
Mgr. Lenka Zajaková
koordinátorka projektu
(t.č. MD)
lenka.zajakova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 429 99 47
  +421 911 011 390
 048 429 99 42
RNDr. Ján Zelinka
vedúci Odboru, manažér prevádzky jaskýň
jan.zelinka@ssj.sk
Hodžova 11,
031 01 Liptovský Mikuláš,
Slovenská Republika
+421 (0)44 553 64 11
  0910 913 948
 +421 (0)44 553 63 11
Peter Zimmermann
strážca
peter.zimmermann@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 0010
  +421 911 390 260
 052 448 42 17
Ing. Richard Zipser
krajinár
richard.zipser@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Ing. Renáta Žiačiková
koordinátorka pre EIA
renata.ziacikova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 29
 048 472 20 36
Ing. Juraj Žiak
environmentálna výchova
juraj.ziak@sopsr.sk
Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
043 428 45 03
  +421 911 390 145
 043 428 45 89
Ing. Pavol Židek
strážca
pavol.zidek@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 11
  +421 903 298 141
 041 569 21 01
Ing. Renáta Žišková
vedúca Odboru účtovníctva a rozpočtu,
hlavná účtovníčka
renata.ziskova@sopsr.sk
ŠOP SR Ban. Bystrica
Tajovského 28B
974 01 Banská Bystrica
048 472 20 38
  +421 903 298 300
 048 472 20 36
Ing. Erika Žitňanská
krajinár
(t.č. MD)
erika.zitnanska@sopsr.sk
Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
033 647 40 02
 033 647 40 02
Ing. Katarína Žlkovanová, PhD.
botanik
katarina.zlkovanova@sopsr.sk
Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
052 426 08 03
  +421 903 298 422
 052 448 42 17

Jún

Počuli ste, že...