Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 12 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Vladimír Kĺč, PhD.
riaditeľ správy
vladimir.klc@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 185
 052 482 23 95
Marko Gancarčík
pracovník informačného strediska
marko.gancarcik@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71 - 3
 052 482 23 95
Mária Jabrocká
pracovníčka informačného strediska
maria.jabrocka@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71 - 3
 052 482 23 95
Ing. Slavomír Kilár
botanik (zastupovanie)
slavomir.kilar@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
 052 482 23 95
Ing. Martin Kiska
poľnohospodár
martin.kiska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 402
 052 482 23 95
Ing. Katarína Kisková
zoológ
katarina.kiskova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 186
 052 482 23 95
Ing. Vladimíra Kĺčová Kunštárová
krajinár
vladimira.kunstarova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 180
 052 482 23 95
Anna Kovalská
techn.-administratívny pracovník
anna.kovalska@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 183
 052 482 23 95
Ing. Margaréta Malatinová
environmentálna výchova
margareta.malatinova@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 403
 052 482 23 95
Ján Matľák
strážca
jan.matlak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 184
 052 482 23 95
Ing. Anton Potaš
lesník
anton.potas@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 181
 052 482 23 95
Stanislav Rak
strážca
stanislav.rak@sopsr.sk
Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
052 418 10 71
  +421 903 298 182
 052 482 23 95

September

Počuli ste, že...