Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 22 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Tomáš Dražil, PhD.
riaditeľ správy
tomas.drazil@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 217
 053 442 20 26
Mgr. Milan Barlog
zoológ
milan.barlog@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 212
 053 442 20 26
František Bartko
strážca
frantisek.bartko@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 213
 053 442 20 26
RNDr. Štefánia  Bryndzová
botanik
stefania.bryndzova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 228
 053 442 20 26
Ľuboš Cibula
strážca
lubos.cibula@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 214
 053 442 20 26
Martin Ďurša
strážca
martin.dursa@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 215
 053 442 20 26
Mgr. Andrea Hájková
zoológ
andrea.hajkova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 226
 053 442 20 26
Róbert Javorský
strážca
robert.javorsky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 223
 053 442 20 26
Mgr. Jozef Kormančík
zoológ
jozef.kormancik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 216
 053 442 20 26
Ing. Vladimír Krak
lesník
vladimir.krak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 222
 053 442 20 26
Miroslav Lehocký
strážca
miroslav.lehocky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 911 390 245
 053 442 20 26
Ing. Marek Leskovjanský
lesník, GIS
marek.leskovjansky@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 211
 053 442 20 26
Ing. Peter Mihuc
strážca
peter.mihuc@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
 053 442 20 26
Mgr., Ing. Slavomíra Mihucová
strážca (t.č. MD)
slavka.mihucova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 229
 053 442 20 26
Ing. Vladimír Mucha
strážca
vladimir.mucha@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 220
 053 442 20 26
Mgr. Peter Olekšák
krajinár, vedúci Odboru
ochrany krajiny
peter.oleksak@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 225
 053 442 20 26
Ing. Zuzana Papsonová, PhD.
strážca
zuzana.papsonova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 218
 053 442 20 26
Ing. Matej Pisarčík
environmentálna výchova
matej.pisarcik@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 221
 053 442 20 26
Ing. Zuzana Streberová
strážca (LIFE)
zuzana.streberova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 911 674 081
 053 442 20 26
Ing. Katarína Škorvánková
lesník, vedúca Odboru
strážnej služby
katarina.skorvankova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 224
 053 442 20 26
Kvetoslava Turzáková
techn.-administratívny pracovník
kvetoslava.turzakova@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
053 442 20 10
  +421 903 298 219
 053 442 20 26
Ing. Marián Vaľo
poľnohospodár
marian.valo@sopsr.sk
Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
+421 53 442 20 10
  +421 903 298 227
 053 442 20 26

November

Počuli ste, že...