Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 16 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
RNDr. Michal Kalaš
riaditeľ správy
michal.kalas@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 12
  +421 903 298 130
 041 569 21 01
Mgr. Michal Babnič
strážca
michal.babnic@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 17
  +421 903 298 137
 041 569 21 01
Mgr. Alena Badurová
pracovník pre environmentálnu výchovu
alena.badurova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 13
  +421 903 298 131
 041 569 21 01
Ing. Miriam Balciarová
dendrológ
miriam.balciarova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 14
  +421 903 298 407
 041 569 21 01
Ing. Peter Cáder
lesník
peter.cader@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 18
  +421 903 298 132
 041 569 21 01
Ing. Radko Fábry
špecialista - ekológ (OPKŽP2)
radko.fabry@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 19
  +421 911 390 130
 041 569 21 01
RNDr. Tomáš Flajs
zoológ
tomas.flajs@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 19
  +421 903 298 136
 041 569 21 01
Ing. Martin Hatala
zoológ
martin.hatala@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 18
  +421 903 298 135
 041 569 21 01
Ing. Gabriela Kalašová
krajinár
gabriela.kalasova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 13
  +421 911 011 426
Ing. Peter Kubík
strážca
peter.kubik@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 569 23 11
  +421 903 298 134
 041 569 21 01
Mgr. Jozef Limánek
botanik
jozef.limanek@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 16
  +421 903 298 139
 041 569 21 01
Dagmar Papalová
techn.-administratívny pracovník
dagmar.papalova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 569 23 11
041 507 14 11
  +421 903 298 140
 041 569 21 01
Ing. Lucia Sibilová
krajinár
lucia.sibilova@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 16
  +421 903 298 133
 041 569 21 01
Ing. Pavol Toman
poľnohospodár
pavol.toman@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 21
  +421 903 298 138
 041 569 21 01
Roald Tretiník
strážca
roald.tretinik@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 17
  +421 903 298 142
 041 569 21 01
Ing. Pavol Židek
strážca
pavol.zidek@sopsr.sk
Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
041 507 14 11
  +421 903 298 141
 041 569 21 01

Január

Počuli ste, že...