Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 26 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
RNDr. Ľuboš Čillag
riaditeľ správy
lubos.cillag@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700870
  +421 903 298 160
 048 413 08 20
Ing. Katarína Auxtová
strážca
katarina.auxtova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 903 298 161
  -
Ing. Pavel Bornemisa
strážca
pavel.bornemisa@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 911 011 404
 044 522 10 82
Vladimír Devečka
strážca
vladimir.devecka@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 164
 044 522 10 82
Igor Halgaš
strážca
igor.halgas@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 174
 048 413 08 20
Ing. Mikuláš Hančin
zoológ
mikulas.hancin@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 177
 044 522 10 82
Ing. Elena Hančinová
enviromentálna výchova
elena.hancinova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 0903 298 169
 044 522 10 82
Mgr. Dan Harťanský
vedúci Odboru strážnej služby
dan.hartansky@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 175
 048 413 08 20
Mgr. Petra Hirschnerová
techn.- administratívny pracovník
petra.hirschnerova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700870
  +421 903 298 165
 048 413 08 20
Ing. Radovan Hladký
špecialista GIS
radovan.hladky@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700872
  +421 903 298 167
 048 413 08 20
Mgr. Rastislav Hlaváčik
strážca
rastislav.hlavacik@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 170
 048 413 08 20
Ing. Marián Janík
lesník
marian.janik@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
 044 522 10 82
Ing. Jozef Janoviak
strážca
jozef.janoviak@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Ružomberok
Sládkovičova 8
034 01 Ružomberok

  +421 903 298 173
  -
Ing. Ľubica Jurášová
lesník
lubica.jurasova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 176
 044 522 10 82
Ing. Jana Kološtová
environmentálna výchova
jana.kolostova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700872
  903 298 412
 048 413 08 20
Jozef Kubov
strážca
jozef.kubov@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Lipt. Hrádok
ul. SNP č. 311
033 01 Lipt. Hrádok
044 522 28 75
  +421 903 298 163
 044 522 10 82
Ján Kuklica
strážca
jan.kuklica@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 406
  -
Miroslav Maťúš
strážca
miroslav.matus@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 402
  -
Ing. Adalbert Mezei
vedúci Odboru
chránených častí prírody
adalbert.mezei@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700871
  +421 903 298 162
 048 413 08 20
Ing. Stanislav Ondruš
zoológ
stanislav.ondrus@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700876
  +421 903 298 166
+421 911 390 120
 048 413 08 20
Ivan Pôbiš
strážca
ivan.pobis@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700873-74
  +421 903 298 168
 048 413 08 20
Ing. Ján Škorňa, PhD.
lesník
jan.skorna@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700871
  +421 903 298 172
 048 413 08 20
Ing. Valéria Škorňová
lesník
valeria.skornova@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
048 470 08 71
 048 413 08 20
Bc. Anna Šuchaňová
strážca, vedúca pracoviska
anna.suchanova@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 903 298 178
  -
RNDr. Peter Turis
botanik
peter.turis@sopsr.sk
Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
0484700876
  +421 903 298 413
 048 413 08 20
Mgr. Ján Uhlár
strážca
jan.uhlar@sopsr.sk
Správa NAPANT, pracovisko Brezno
Nám. M. R. Štefánika 14
977 01 Brezno
048 611 31 43
  +421 911 011 407
  -

September

Počuli ste, že...