Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 11 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Beáta Forintová
riaditeľka RCOP
beata.forintova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 15
  +421 903 298 340
  -
Ing. Alena Bachingerová
anorganik
alena.bachingerova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 16
  -
Ľudmila Drutarovská
dokumentátor (administratívno-technický pracovník)
ludmila.drutarovska@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 773 27 13
051 756 74 11
  +421 903 298 341
  -
RNDr. Ema Gojdičová
botanik
ema.gojdicova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 14
  +421 903 298 343
 051 772 41 79
Ing. Marta Hrešová
environmentálna výchova
marta.hresova@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 21
  -
RNDr. Peter Hrušecký
vodohospodár
peter.hrusecky@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 12
  -
RNDr. Vladimír Makara
krajinár
vladimir.makara@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 13
  +421 903 298 342
  -
Ing. Milan Olejár
regionálny informatik
milan.olejar@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 19
  -
Ing. Anton Paločko
lesník
anton.palocko@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 18
  +421 903 298 400
  -
Ing. Anton Šebej
poľnohospodár
anton.sebej@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 17
  +421 903 298 401
  -
Ing. Roman Trojčák
zoológ
roman.trojcak@sopsr.sk
ŠOP SR - RCOP Prešov
Hlavná 93
080 01 Prešov
051 756 74 18
  +421 911 390 164
  -

Február

Počuli ste, že...