Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 8 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Juraj Platko
riaditeľ správy
juraj.platko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 390 193
 057 748 02 91
Ing. Dominik Doboš
lesník
dominik.dobos@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 435
 057 748 02 91
Mgr. Miroslava Jedináková
botanik
miroslava.jedinakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 435
 057 748 02 91
Mgr. Nikola Kušniráková
krajinár
nikola.kusnirakova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 433
 057 748 02 91
Ing. Anna Macková
environmentálna výchova
anna.mackova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 307
 057 748 02 91
Ing. Barbara Repčíková
botanik / zastupovanie za Ing. Miroslava Jedináková RD
barbara.repcikova@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 308
 057 748 02 91
Ing. Ján Rusinko
dendrológ
jan.rusinko@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 911 011 435
 057 748 02 91
Mgr. Martin Šepeľa
zoológ
martin.sepela@sopsr.sk
Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičová 535
068 01 Medzilaborce
057 748 02 91
  +421 903 298 309
 057 748 02 91

Apríl

Počuli ste, že...