Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 12 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Miroslav Buraľ
riaditeľ správy
miroslav.bural@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 190
 -
Mgr. Zuzana Bartušová
anorganik
zuzana.bartusova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 011 427
 -
Jozef Blaško
strážca
jozef.blasko@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 074 489
 -
Mgr. Iveta Buraľová
environmentálna výchova
iveta.buralova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 011 396
 -
Ing. Tomáš Didirka
zoológ stavovce
tomas.didirka@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 404
 -
Ing. Marián Gič
informatik
marian.gic@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 194
 -
Ján Lempeľ
strážca
jan.lempel@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 192
 -
Ing. Milan Piroš
lesník
milan.piros@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 191
 -
Mária Pirošová
techn.-administratívny pracovník
maria.pirosova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 062 362
 -
RNDr. Jozef Štofík, PhD.
zoológ bezstavovce
jozef.stofik@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 196
 -
Ing. Martina Vlasáková
krajinár
martina.vlasakova@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 903 298 193
 -
Milan Zubiček
strážca
milan.zubicek@sopsr.sk
Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
057 762 44 24
  +421 911 074 487
 -

Január

Počuli ste, že...