Jubilejných sto rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

Jubilejných sto rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku

V tomto roku si štátna ochrana prírody na Slovensku pripomína jubilejných sto rokov od svojho vzniku.

Štátna ochrana prírody na Slovensku bola bytostne zviazaná s pamiatkovou starostlivosťou, o čom svedčí aj jej základný dokument z roku 1919. Ten pod názvom „Nariadenie ministra – plnomocníka vlády Československej republiky pre správu Slovenska č. 155/1919 o právomoci Vládneho komisariátu na ochranu pamiatok na Slovensku“ začal písať históriu slovenskej štátnej ochrany prírody.

Toto spolužitie s pamiatkovou starostlivosťou trvalo až do roku 1981. Až vtedy sa štátna ochrana prírody osamostatnila. Týchto dohromady 62 rokov prinieslo celý rad organizačných usporiadaní, v ktorých sa ochrana prírody vyvíjala paralelne s pamiatkovou starostlivosťou až napokon dospela k samostatnej odbornej organizácii - Ústrediu štátnej ochrany prírody so sídlom v Liptovskom Mikuláši.

Vo svojom vývoji mala štátna ochrana prírody niekoľko zlomových bodov. Z nich najdôležitejším bolo jej zákonné ustanovenie v roku 1955. Išlo o zákon SNR č.1/1955 zb. SNR o štátnej ochrane prírody. Ďalej to bolo konštituovanie do prvej odbornej organizácie Slovenského pamiatkového ústavu v roku 1951, ktorá po transformovaní v roku 1958 pod názvom „Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody“ dala ochrane prírody základ druhovej i územnej ochrany na Slovensku.

Sté výročie si chce Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky dôstojne pripomenúť viacerými spomienkovými akciami. V priebehu tohto roka sa o nich dozviete oveľa viac.

Text: ŠOP SR

Foto: A. Lovritšová (hrebeň Malej Fatry)

 

Všetky správy

November

Počuli ste, že...