Vyhľadávanie chránených území

Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR

CHKO Záhorie
Dátum vyhlásenia 01.01.1989
Vyhláška Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 220/1988 Zb. z 9.11.1988 o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie - úč. od 1.1.1989, - stiahni vyhlášku [.pdf]
Pôsobnosť S-CHKO Záhorie
Typ vrchu Chránená krajinná oblasť
Aktuálne k 01.04.2012
Zóna D27 552 ha

Marec

Počuli ste, že...