Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :6520
Názov biotopu :Horské kosné lúky
Priaznivý stav :35.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
no image
Charakteristika biotopu :Biotop tvoria často hnojené jedno- až dvojkosné hospodárske lúky v horských oblastiach a prirodzené nelesné spoločenstvá horských a vysokohorských nív s prevahou stredne vysokých tráv a širokolistých bylín. Vyskytujú sa na miestach s dlhotrvajúcou snehovou pokrývkou v zime a s vysokými zrážkami v lete časté sú na chladných severných svahoch. Pôdy sú pomerne dobre zásobené živinami, mierne kyslé až kyslé, môžu byť plytkejšie a kamenisté. Biotop sa vyskytuje vzácne v podhorskom až horskom stupni pohorí: Belianske Tatry, Západné Tatry, Krivánska Malá Fatra, Nízke Tatry, Slovenský raj, Spišská Magura, Veľká Fatra a inde.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0112 Slovenský raj
SKUEV0192 Prosečné
SKUEV0198 Zvolen
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0251 Zázrivské lazy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0288 Kysucké Beskydy
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0305 Choč
SKUEV0306 Pod Suchým hrádkom
SKUEV0307 Tatry
SKUEV0310 Kráľovohoľské Tatry
SKUEV0319 Poľana
SKUEV0856 Dolná Zálomská
SKUEV2112 Slovenský raj

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR