Aktuality

Porada riaditeľov všetkých organizačných útvarov

Čítaj viac

V Nitre prebiehal odchyt inváznych nutrií riečnych

Čítaj viac

Útok medveďa na poľovníka počas spoločnej poľovačky

Čítaj viac

Hydrobiológovia ŠOP SR sa zúčastnili seminára o inváznych druhoch rýb

Čítaj viac

V novembri začína zimný spánok medveďa hnedého

Čítaj viac

Štátni ochranári vykonávali eradikáciu invázneho raka červeného

Čítaj viac

Generálny riaditeľ sa zúčastnil zasadnutia Koordinačnej rady BR

Čítaj viac

Štátnu ochranu prírody povedie nový generálny riaditeľ

Čítaj viac

Odvysielali sme prvú minisériu o záchranných zariadeniach

Čítaj viac

Celoplošné kvóty neprinesú želaný výsledok zníženia škôd

Čítaj viac

Jún

Počuli ste, že...