Aktuality

22. máj je Medzinárodným dňom biologickej diverzity

Čítaj viac

Správa CHKO Vihorlat monitorovala hniezda plamienky driemavej

Čítaj viac

Štátni ochranári zachraňujú pôvodné druhy ovocných stromov z Polonín

Čítaj viac

NPR Šomoška oslavuje 70 rokov svojej ochrany

Čítaj viac

11. máj - Svetový deň sťahovavého vtáctva

Čítaj viac

Pri obci Očová bola odstránená problémová medvedica

Čítaj viac

Na hubára pri Banskej Bystrici zaútočila medvedica

Čítaj viac

Požiar v NPR Dobročský prales je pod kontrolou

Čítaj viac

Bezpečnosť v miestach s výskytom medveďa hnedého

Čítaj viac

Stretnutie k riešeniu problematiky veľkých šeliem na Slovensku

Čítaj viac

Máj

Počuli ste, že...