Medveď hnedý na Slovensku

Medveď hnedý na Slovensku

ŠOP SR oznamuje, že v zmysle § 4 ods. 1 písm. d) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné v termíne od 18.02.2011 do 18.03.2011 predložiť na Environmentálny fond žiadosť v rámci zverejnených Špecifikácií činností podpory formou dotácie pre rok 2011 o podporu formou dotácie na nákup alebo výrobu špeciálnych zberných nádob (kontajnerov).

Celá správa: na stiahnutie [doc]
Písomná žiadosť (vrátane prílohy č.1 a 2): na stiahnutie [xls]
Sprievodný list ku žiadosti: na stiahnutie [doc]
Prílohy č. 3 až 9: na stiahnutie [doc]

Tlačová správa MŽPSR: pozri tu

Informácia pre návštevníkov v územiach s výskytom medveďa hnedého:
na stiahnutie [doc]

Environmentálny fond bude od 28.02.2011 poskytovať informácie ohľadom žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu na nákup alebo výrobu špeciálnych zberných nádob (kontajnerov) znemožňujúcich prístup medveďov ku komunálnemu odpadu:

Ing. Marek Horňák, PhD.  tel.: 02/577 83 102
Ing. Tatiana Švecová       tel.: 02/577 83 120
e-mail: podatelna@envirofond.sk
fax: 02/577 83 216

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...