Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 12 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Mgr. Kristína Voralová
riaditeľka správy
kristina.voralova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 085 686
Miloš Balla
strážca
milos.balla@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 390 188
PaedDr. Miroslava Birošová
botanik
miroslava.birosova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 245
Ing. Miroslava Džuganová
krajinár
miroslava.dzuganova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 011 415
Ing. Vít Hubinák
špecialista, ekológ (LIFE)
vit.hubinak@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 911 702 587
Zita Köverová
techn.-administratívny pracovník
zita.koverova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 910 454 902
RNDr. Martina Lukáňová
krajinár
martina.lukanova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 248
Lukáš Malý
odborno-technický zamestnanec
lukas.maly@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
Ing. Juraj Minarčin
lesník
juraj.minarcin@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 247
Ing. Slávka Miňová
zoológ
slavka.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 903 298 428
Ing. Jozef Repka
lesník
jozef.repka@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 910 191 594
Patrik Siman
strážca
patrik.siman@sopsr.sk
Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
056 668 30 00
  +421 910 258 288

Apríl

Počuli ste, že...