Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 12 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Zuzana Argalášová
riaditeľka správy
zuzana.argalasova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 390 192
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
-
  +421 911 485 268
 -
Andrea Angi
techn.-administratívny pracovník
andrea.angi@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
Mgr. Ján Bosák
botanik
jan.bosak@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 318
Ing. Martin Danilák
zoológ
martin.danilak@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 340 293
Ing. Maroš Hojdan
poľnohospodár
maros.hojdan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 079 681
Ľubomír Hrinko
strážca
lubomir.hrinko@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 246
Ing. Vladimír Kerešťan
lesník
vladimir.kerestan@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  0911 856 962
Ing. Gabriela Lauková
krajinár
gabriela.laukova@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 319
Mgr. Martin Riník
strážca
martin.rinik@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 904 345 466
Ján Vataha
strážca
jan.vataha@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 903 298 317
Štefan Vozárik
odborno-technický zamestnanec
stefan.vozarik@sopsr.sk
Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
056 688 25 41
  +421 911 716 550

Júl

Počuli ste, že...