Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 12 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Vladimír Hrúz
poverený riadením správy CHKO
zoológ
vladimir.hruz@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 390 197
Ján Bariak
strážca
jan.bariak@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 302
Ing. Anna Bariaková
pracovník pre environmentálnu výchovu (t.č. RD)
anna.bariakova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
Ing. Anna Gondová
pracovník pre environmentálnu výchovu
anna.gondova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 303
Ing. Andrea Kaňuchová, PhD.
lesník
andrea.kanuchova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 306
Ing. Pavol Kostúr
lesník
pavol.kostur@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  0911 390 198
Mgr. Ján Krnáč
špecialista, ekológ (LIFE)
jan.krnac@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
0904 346 661
Anna Lenčová
techn.-administratívny pracovník
anna.lencova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 674 074
Mgr. Lucia Miňová
administratívny zamestnanec
biosférických rezervácií
lucia.minova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 304
Ing. Peter Potocký
botanik
peter.potocky@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 911 011 373
Martin Tuhársky
strážca
martin.tuharsky@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
0904 320 715
Mgr. Miriam Turayová
anorganik
miriam.turayova@sopsr.sk
Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
045 533 48 34
  +421 903 298 305

Máj

Počuli ste, že...