Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 19 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
Ing. Radimír Siklienka, PhD.
riaditeľ správy
radimir.siklienka@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 901
  +421 903 298 310
 037 77 64 903
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
-
  +421 911 485 274
 -
Bc. Samuel Adamec
odborno-technický zamestnanec
samuel.adamec@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 776 49 04
  +421 910 458 968
 037 77 64 903
RNDr. Michal Ambros, PhD.
zoológ
michal.ambros@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 909
  +421 911 011 431
 037 77 64 903
Ing. Peter Andraščík
strážca
peter.andrascik@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 311
 037 77 64 903
Ing. Martin Denker, PhD.
regionálny informatik
martin.denker@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 900
 037 77 64 903
Bc. Peter Duchoň
strážca (LIFE)
peter.duchon@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 433
Ing. Eva Ďurečková, PhD.
krajinár
eva.dureckova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 908
  +421 910 458 619
 037 77 64 903
Ing. Mariana Eliašová, PhD.
botanik
mariana.eliasova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 910 461 924
 037 77 64 903
RNDr. Stanislav Harvančík
zoológ
stanislav.harvancik@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 314
Ing. Peter Hradňanský
lesník
peter.hradnansky@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 315
 037 77 64 903
Viktor Mlynek
strážca
viktor.mlynek@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 905
  +421 903 298 312
 037 77 64 903
Ing. Radoslav Požgaj, PhD.
dendrológ
radoslav.pozgaj@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 902
  +421 903 298 434
 037 77 64 903
RNDr. Anna Rusňáková
anorganik
anna.rusnakova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
  +421 911 390 161
 037 77 64 903
Ľuboš Ruttkay
strážca
luboslav.ruttkay@sopsr.sk
Správa CHKO Ponitrie, pracovisko Bojnice
Zámok a okolie 6, 972 01 Bojnice
-
  +421 903 298 313
Beáta Sýkorová
techn.-administratívny pracovník
beata.sykorova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 900
  +421 910 461 924
 037 77 64 903
Ing. Katarína Šatalová
poľnohospodár
katarina.satalova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 907
  +421 910 456 614
 037 77 64 903
Ing. Helena Vojteková
botanik
helena.vojtekova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  0911 390 159
 037 77 64 903
Ing. Alena Zacharová
krajinár
alena.zacharova@sopsr.sk
Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
037 77 64 906
  +421 911 011 398
 037 77 64 903

Júl

Počuli ste, že...