Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 14 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
PhDr. Peter Šimčisko
riaditeľ správy
peter.simcisko@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 911 872 241
 041 433 56 08
POHOTOVOSŤ 
pre poranené chránené živočíchy

Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
-
  +421 903 298 432
 -
RNDr. Peter Drengubiak
zoológ
peter.drengubiak@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 429
 041 433 56 08
Ing. Katarína Kyselová
environmentálna výchova
katarina.kyselova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 910 258 743
 041 433 56 08
Ing. Juraj Lepieš
lesník
juraj.lepies@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 431
 041 433 56 08
Bc. Marián Masaryk
strážca
marian.masaryk@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 430
 041 433 56 08
Ing. Jana Ondreková
regionálny informatik
jana.ondrekova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 413
 041 433 56 08
Ing. Ivan Pavlišin
poľnohospodár
ivan.pavlisin@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 288
 041 433 56 08
RNDr. Denisa Poláková
anorganik
denisa.polakova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 07
  +421 911 011 397
 041 433 56 08
Ing. Peter Pospecha
strážca
peter.pospecha@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 902 571 035
 041 433 56 08
Mgr. Veronika Strečanská
odborno-technický zamestnanec
veronika.strecanska@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 902 567 687
 041 433 56 08
Ing. Martina Úradníková, MSc.
techn.-administratívny pracovník
martina.uradnikova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
 041 433 56 08
Ing. Zuzana Václavová
botanik
zuzana.vaclavova@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 903 298 287
 041 433 56 08
Ing. Milan Zajac, PhD.
krajinár
milan.zajac@sopsr.sk
Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
041 433 56 06
  +421 911 062 359
 041 433 56 08

Jún

Počuli ste, že...