Vyhľadávanie zamestnancov

Kontakty SSJ: odkaz

Zadanej podmienke vyhovuje: 12 záznamov.

meno/funkcia/emailadresa pracoviskatelefón/mob/fax
JUDr. Jozef Kovarik
riaditeľ správy CHKO
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jozef.kovarik@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 477
 034 772 27 35
Ing. Elena Balážová
špecialista ekológ (LIFE)
elena.balazova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 902 038 413
 034 772 27 35
Jiří Hološka
odborno-technický zamestnanec
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jiri.holoska@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 903 298 336
 034 772 27 35
Mgr. Rudolf Jureček
regionálny informatik
rudolf.jurecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 774 20 72
  +421 903 433 643
 034 772 27 35
Ing. Dušan Kepko
dendrológ
dusan.kepko@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 911 543 407
 034 772 27 35
Antónia Klemanová
techn.-administratívny pracovník
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
antonia.klemanova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 911 892 018
 034 772 27 35
Mgr. Martina Kosorínová
botanik
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
martina.kosorinova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 836
 034 772 27 35
Silvia Magyarová
odborno-technický zamestnanec
silvia.magyarova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 903 434 384
 034 772 27 35
Mgr. Martin Mráz
krajinár
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
martin.mraz@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 903 298 337
 034 772 27 35
RNDr. Alena Seginková, MBA
ekológ, špecialista (LIFE)
alena.seginkova@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
  +421 910 879 351
 034 772 27 35
Ing. Ladislav Štrupl
lesník
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
ladislav.strupl@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 475
 034 772 27 35
Mgr. Jozef Tomeček
zoológ
(pracovisko č.p.173, 90068 Plavecký Štvrtok)
jozef.tomecek@sopsr.sk
Správa CHKO Záhorie
Vajanského ul. 17
901 01 Malacky
034 772 27 35
         034 774 20 71
  +421 911 892 458
 034 772 27 35

Apríl

Počuli ste, že...