Náš najmenší národný park Pieniny oslávil polstoročnicu

Náš najmenší národný park Pieniny oslávil polstoročnicu

Najmenší národný park na Slovensku, Pieninský národný park (PIENAP), oslavuje 50. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok a v piatok konala v Červenom Kláštore a jeho okolí dvojdňová konferencia k tomuto výročiu. Zúčastnili sa jej viacerí významní hostia vrátane ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa, ktorý ocenil prácu miestnych a štátnych ochranárov a zdôraznil ich dôležitý status v spoločnosti. Odovzdal ďakovné listy bývalým a súčasným zamestnancom Štátnej ochrany prírody SR – Správy Pieninského národného parku a pred prítomnými médiami uviedol:

„Je to krásne výročie, ale vieme, že ten príbeh už začal oveľa skôr, v roku 1932 bola vyhlásená prvá slovenská prírodná rezervácia v Pieninách ako prvá v Európe. Pieninský národný park prešiel v roku 2004 ako prvý, a doteraz ako jeden z mála národných parkov, zonáciou. Je potrebná na to, aby sme vedeli nastaviť dlhodobejšie systémové kroky, aby sa takéto krásne územia vedeli rozvíjať a aby sme tu vedeli rozvíjať i udržateľný turizmus, keďže ekonomika musí byť ruka v ruke s ochranou prírody. Náučný chodník v korunách stromov v Bachledovej doline je krásnym príkladom toho, ako sa to dá robiť. Keď je zonácia, sú nastavené pravidlá a keď spolupracuje súkromný sektor s ochranou prírody, tak sa dajú robiť krásne veci.“

Dvojdňovej konferencie sa zúčastnili aj štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Boris Susko, riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Milan Boroš ako aj ostatní riaditelia Správ Národných parkov a Chránených krajinných oblasti. Pozrieť si mohli viaceré prírodné a kultúrne miesta PIENAP-u, ktorý patrí k turisticky atraktívnym nielen pre Slovákov a Poliakov. Návštevníkov národného parku v súčasnosti lákajú zaujímavé turistické trasy a splav na pltiach po Dunajci či Prielom Dunajca, Pieninská cesta. Ročne navštívi tento náš najmenší národný park približne 800-tisíc návštevníkov. Prevládajú v ňom jedľovo-bukové porasty, horské jelšiny a na skalách borovicové porasty. V druhovo bohatej vegetácii sa darí aj teplomilným a vysokohorským rastlinám. Živočíchov reprezentujú západokarpatské druhy lesných a skalných biotopov - kobylka pieninská, jašterica živorodá, piskor horský, plch hôrny, červenák karmínový, skaliar pestrý, vydra riečna či vzácny netopier sťahovavý. Z podzemných krasových javov je najznámejšia jaskyňa Aksamitka.

Prielomom Dunajca vedie trasa náučného chodníka, ktorý bol prvým náučným chodníkom v bývalom Československu. Je aj jediným bezbariérovým turistickým chodníkom v PIENAP-e. V roku 1999 na ňom odhalili pamätnú tabuľu zakladateľovi PIENAP-u Ing. Milanovi Pacanovskému. Atraktívnosť územia zvyšuje aj národná kultúrna pamiatka - pôvodne gotický Červený Kláštor založený v roku 1319. Pôsobil v ňom zostavovateľ najstaršieho zachovaného herbára na Slovensku mních Cyprián.

Riaditeľ Správy PIENAP-u Vladimír Kĺč tvrdí, že vzhľad krajiny má vplyv aj na turizmus. Pred médiami okrem iného povedal:

„Za tie roky je badať zmeny v našom národnom parku. Len keď si vezmeme Haligovské skaly, ktoré boli v minulosti doslova priznané, chýbal tam les. Ľudia žili v tomto regióne, starali sa o krajinu, teraz vidíme na zarastajúcich lúkach a biotopoch, že ľudia z regiónu zutekali. Jedna vec je mať národný park, ale žiadna správa národného parku nemôže mať dostatok ľudí na to, aby zmanažovala takéto územie. Je tam potrebný človek, ktorý tam žije. Ak to tu chceme zachovať, musia tu ľudia žiť a vrátiť sa k tradičnému spôsobu obhospodarovania krajiny,“

Pieninský národný park vznikol nariadením č. 5. Predsedníctva Slovenskej národnej rady zo dňa 16. januára 1967 o zriadení Pieninského národného parku. Jeho poslaním je zachovať, obnovovať, všestranne chrániť a zveľaďovať jeho prírodu s prírodným bohatstvom a s krajinnými krásami, a to vzhľadom na ich kultúrno-vedecký, vodohospodársky, zdravotný a turisticko-rekreačný význam. Celková výmera národného parku predstavuje zhruba 3 750 hektárov, z toho je asi 278 hektárov v najprísnejšej zóne A s 5. stupňom ochrany.

Základ pre pestrý a esteticky príťažlivý reliéf celého územia vytvorila rôzna odolnosť hornín zložitého geologického podložia územia. Modelárom oblasti bola predovšetkým rieka Dunajec, ktorá si v kaňonovitej úžine predierala cestu pomedzi odolné vápencové bralá. Ich prevýšenie nad hladinou rieky v masíve Troch korún dosahuje až 520 metrov.

Územie Pieninského národného parku sa v januári 1997 rozšírilo z pôvodných 2125 na 3750 hektárov. K najhodnotnejším častiam PIENAP-u patrí štátna prírodná rezervácia Prielom Dunajca, na ktorú nadväzuje chránený prírodný výtvor Prielom Lesnického potoka. Ďalším chráneným výtvorom sú Haligovské skaly, predstavujúce komplex skál a bradiel, vystupujúcich vplyvom erózie vody a vzduchu z flyšového obalu pohoria. Nachádzajú sa tam aj chránené prírodné výtvory Jezerské jazero, Jarabinský prielom a travertínové jazierko - Kráter.

Pieninský Národný Park sa oprávnene teší obrovskému záujmu turistov spoznávajúcich živú prírody s jej všetkými krásami, ktorých PIENAP ponúka plnú náruč.

Všetky správy

Apríl

Počuli ste, že...