Muránska planina oslavuje dvadsiate výročie vyhlásenia národného parku

Muránska planina oslavuje dvadsiate výročie vyhlásenia národného parku

Revúca (27. septembra 2017) - Národný park Muránska planina, jeden z najmladších národných parkov na Slovensku, oslavuje v týchto dňoch 20. výročie svojho vyhlásenia. Muránska planina je jednou z najzachovalejších krasových oblastí Slovenska, oplývajúca množstvom povrchových i podzemných krasových javov, ako aj mimoriadnou druhovou pestrosťou fauny a flóry. V súčasnosti patrí k menej navštevovaným národným parkom, no čoraz viac sa dostáva do povedomia verejnosti najmä vďaka rôznym aktivitám zameraným na rozvoj infraštruktúry a služieb v oblasti cestovného ruchu, pričom sa najväčší dôraz kladie na tzv. mäkký (zelený) turizmus s priamym napojením na rozvoj regiónu. Národný park Muránska planina bol v minulosti ako jediné chránené územie z krajín V4 ocenený Chartou trvalo udržateľného rozvoja turizmu v chránených územiach a taktiež jeden z jeho riaditeľov dostal ocenenie za rozvoj regiónu, čo len potvrdzuje, že cesta ktorou sa vybrala ochrana prírody je správna a všeobecne prospešná.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky a Správa Národného parku Muránska planina pripravila vo štvrtok a piatok (28. – 29. september) dvojdňovú konferenciu v horskom sedle Zbojská pri príležitosti 20. výročia vyhlásenia Muránskej planiny za národný park. Na konferencii sa stretnú zástupcovia miestnych samospráv, orgánov ochrany prírody, spolupracujúcich inštitúcií, ako aj kolegovia z iných chránených území a zástupcovia vedeckej obce, aby spoločne zdieľali poznatky prírodných hodnôt Národného parku Muránska planina, ktoré sú výsledkom niekoľkoročných botanických, zoologických, anorganických a archeologických výskumov realizovaných tomto na území v posledných rokoch. „Na konferencii odznejú aj príspevky, ktoré uvedú príklady fungujúcej spolupráce rôznych subjektov v oblasti rozvíjania trvalo-udržateľného turizmu v regióne a vytvorí sa priestor na vzájomnú diskusiu, pretože iba spoločnými silami sa podarí úspešne využiť potenciál národného parku a rozvíjať rôznorodé aktivity tak, aby priniesli úžitok miestnym obyvateľom a zároveň sa podarilo zachovať prírodné hodnoty národného parku minimálne v takej kvalite, v akej sa nachádzajú v súčasnosti,“ uviedla na margo konferencie riaditeľka Správy Národného parku Muránska planina Jana Šmídtová.

Všetky správy

Október

Počuli ste, že...