Nelegálny vstup skútrami do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

Nelegálny vstup skútrami do Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava

Jedným zo závažných negatívnych vplyvov na chránené územia s najvyšším 5. stupňom ochrany je aj pohyb motorových vozidiel. Dochádza ním k vyrušovaniu citlivých druhov živočíchov ako je medveď, rys a vlk a tiež ohrozených lesných kurovitých vtákov, predovšetkým hlucháňa.

Nakoľko intenzita tejto nelegálnej činnosti narastá, Správa CHKO Horná Orava sa rozhodla uskutočniť akcie zamerané na elimináciu týchto aktivít. Už vo februári sa na území Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava uskutočnila rozsiahla kontrolná akcia pracovníkov ŠOP SR (strážcov zo Správy CHKO Horná Orava a Správy NAPANT-u), KCZS Gabčíkovo a Policajného zboru SR. Kontrolná činnosť sa zamerala na aktuálnu problematiku, ktorú Správa CHKO Horná Orava nielen túto zimnú sezónu rieši, a to nelegálny vjazd snežných skútrovskialpinizmus do území s najprísnejším stupňom územnej ochrany.

Výsledkom dvojdňovej februárovej akcie v Babej hore a Vasiľovskej holi je päť napomenutí, jedna bloková pokuta, tri zdokumentované autá v zákaze vjazdu a jeden zadržaný skútrista. Vrcholové časti Babej hory patriace do zóny A a B lákajú v zime mnoho adrenalínových športovcov, ktorí absolútne ignorujú zákazové tabuľky, zákon, či osvetu, ktorú na Hornej Orave pracovníci tejto Správy CHKO robia. Na Babej hore je zo zákona zakázané snowboardovanie, skialpinizmus, jazda na skútri či štvorkolke. Takmer každodenne dochádza k ignorovaniu tohto zákazu a následne i k rušeniu a ničeniu bioty v týchto vzácnych lokalitách. Až sedemdesiat percent porušovateľov prichádza z Poľska. Potvrdilo sa to aj pri nedávnej kontrole. 

Jedná náhodná kontrola nestačí. Preto sa pristúpilo i k ďalšej spolupráci pracovníkov ŠOP SR (strážcov Správy CHKO Horná Orava a Správy NAPANT-u) a KCZS Gabčíkovo, ktorá pokračovala počas soboty 3. marca 2017. Strážcovia si po skúsenostiach vytipovali miesta odkiaľ skútristi vstupujú na územia Babej hory. Reálne v exponovanom teréne, v lesných častiach a kosodrevine je zastavenie previnilcov veľmi náročné. Po zmapovaní sa teda rozhodli pre inú variantu. A to zastaviť nelegálne vjazdy už na úpätí Babej hory. A boli úspešní. V prvú marcovú sobotu zadržali a riešili v blokovom konaní na slovenskom území Babej hory štyroch skútristov, išlo o občanov Poľskej republiky.

Správa CHKO Horná Orava touto cestou ďakuje zúčastnením kolegom zo Správy NAPANT-u a KCZS Gabčíkovo za výbornú spoluprácu a obrovskú pomoc pri riešení problémov spojených s ochranou našich najvzácnejších lokalít.


Kontrola skútristov pri nelegálnom vjazde priamo v teréne.

Pokutovanie skútristov pod Babou horou

Na kontrolnej činnosti v CHKO Horná Orava spolupracovali viaceré zložky ŠOP SR, Policajný zbor SR a členovia KCZS Gabčíkovo

Zdroj: Správa CHKO Horná Orava

Všetky správy

Júl

Počuli ste, že...