SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 - ODPADOVÁ VODA

SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 - ODPADOVÁ VODA

Voda, ktorá tečie z kohútika je rovnaká ako voda, ktorá tu bola za čias dinosaurov, rovnaká ako voda, ktorú pil Shakespeare a rovnaká, aká tiekla okolo pyramíd, keď sa stavali. K dispozícii je totiž iba obmedzené množstvo vody na celom svete, je to obmedzený zdroj. Avšak, ľudia používajú čoraz viac vody, míňajú ju rýchlejšie a príroda sa snaží len držať krok. Ale dokedy.

Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov (OSN) schválilo na svojom 47. zasadnutí v 1992 v Rio de Janeiro rezolúciu, ktorá 22. marec vyhlásila za Svetový deň vody. OSN svoju pozornosť zameriava na riešenie problémov týkajúcich sa zásobovania pitnou vodou, na zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitosti zachovania a ochrany zdrojov vody a na zvýšenie účasti a spolupráce vlád, medzinárodných agentúr, mimovládnych organizácií a súkromného sektoru v tejto oblasti. Právo na prístup človeka k zdravotne nezávadnej vode je jedno zo základných práv človeka a hlavný atribút zdravého životného prostredia. Tento deň by teda mal byť oslavou vody, úcty a pokory k nej .

Každý rok po celom svete sa prijímajú opatrenia na riešenie krízy s vodou. V súčasnosti viac ako 663 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k bezpečnej pitnej vode a k základným hygienickým podmienkam. Žijú bez dodávky vody v blízkosti svojho okolia, trávia nekonečné hodiny vo fronte na vodu a musia sa vyrovnávať so zdravotnými dôsledkami používania kontaminovanej vody. Priemerná vzdialenosť, ktorú musia ženy v Afrike a Ázii prejsť, aby si nabrali vodu, je 6 km.
Heslom tohtoročného Svetového dňa vody je ODPADOVÁ VODA, ktoré ponúka zamyslenie sa nad tým, prečo viac ako 80 % našej odpadovej vody tečie späť do prírody bez akejkoľvek úpravy a prečo tak málo opätovne používame odpadovú vodu na zavlažovanie zelene a čistenie mestských, či obecných priestranstiev. Cieľom Stratégie pre udržateľný rozvoj je do roku 2030 zabezpečiť nezávadnú čistú vodu a hygienické zariadenia pre všetkých tým, že sa zníži podiel neupravených odpadových vôd na polovicu a zvýši sa recyklácia odpadovej vody a jej bezpečné opätovné použitie.

SVETOVÝ DEŇ VODY PODPORUJÚ AJ ZNÁME OSOBNOSTI

Každý potrebuje bezpečnú pitnú vodu, najmä deti. Organizácia Čistá voda (Clean Water) zahájila v rámci Svetového dňa vody kampaň na podporu potreby zdravotne nezávadnej pitnej vody v Spojených štátoch amerických. V rámci tejto iniciatívy známe osobnosti vyzývajú verejnosť, aby pridala svoj hlas na sociálnych sieťach a pomohla tak vytvoriť najväčšiu americkú sociálnu mediálnu kampaň v histórii za čistú pitnú vodu. Sú to napr. Sting, Pitbull, Maroon 5, Jason Derulo, Sarah Bareilles, J. Balvin, Pentatonix, Natasha Bedingfield, Laura Pausini, Ryan Seacrest, Pharrell Williams, Troya Sivan a iní.

DOMÁCNOSTI A SPLACHOVANIE PITNOU VODOU

Na splachovanie WC sa u nás bežne využíva pitná voda, čo je neekologické a z hľadiska úspor v domácnosti neekonomické. Pre niektoré domácnosti je riešením splachovanie dažďovou vodou, splachovanie vodou zo studne a splachovanie upravovanou vodou. K zníženiu spotreby vody až o 60 % postačí aj systém dvojitého splachovania alebo systémy s individuálnym splachovaním.
Recyklácia odpadovej vody nie je u nás ešte bežná, ale nie nemožná. O samostatnom systéme centrálneho zhromažďovania sivej vody v akumulačnej nádrži a ďalších potrebných veciach je nutné uvažovať už pred realizáciou stavby.
Možným riešením pri úspore v splachovaní je opakované použitie vody z umývadla na splachovanie WC, čím sa môže znížiť spotreba vody o 25 % v porovnaní so štandardným dvojitým splachovaním. Princípom je, že voda použitá na umývanie rúk potom slúži na splachovanie toalety. Vodu zo zásobníkov je možné využívať pre všetky činnosti v dome, ktoré nevyžadujú hygienicky bezchybnú pitnú vodu - WC, práčka, polievanie záhrady, umývanie podláh, okien. Takéto systémy na recykláciu vody už ponúkajú niektoré firmy aj na našom trhu.

Popis foto: Eco Bath je duálna vodná nádrž určená predovšetkým na šetrenie a recykláciu vody tečúcej z umývadla.

ODPADOVÉ VODY A MESTÁ

Odhaduje sa, že do roku 2030 celosvetový dopyt po vode vzrastie o 50 %. Vzhľadom k tomu sa budú musieť viac uplatňovať nové prístupy k čisteniu odpadových vôd a jej využívanie v mestách. Predovšetkým v oblastiach miest a obcí v rozvojových krajinách s nízkymi príjmami je veľká časť odpadovej vody vypúšťaná priamo do najbližších povrchových vôd alebo kanalizácií, často bez akejkoľvek úpravy alebo len s veľmi malou úpravou. Recyklovanie odpadovej vody môže pomôcť riešiť ďalšie výzvy, vrátane výroby potravín a priemyselného rozvoja.

ODPADOVÉ VODY A PRIEMYSEL

Priemyselná spotreba vody je zodpovedná za 22 % celosvetového využívania vodných zdrojov (UN - Water, 2012). V roku 2009 predstavovala spotreba vody v priemysle v Európe a Severnej Amerike 50 % v porovnaní s 4 - 12 % v rozvojových krajinách (WWAP, 2009). Predpokladá sa, že v industrializovaných krajinách by sa tento podiel mohol rýchlo zvýšiť až päťnásobne v najbližších desiatich až dvadsiatich rokoch. Preto existuje silná motivácia k využívaniu odpadových vôd, ktorá vedie k úspore nákladov.

ODPADOVÉ VODY V POĽNOHOSPODÁRSTVE

Veľkým problémom, nielen v mnohých rozvojových krajinách, je znečistenie podzemných a povrchových vôd z poľnohospodárskeho využívania neupravených alebo nedostatočne čistených odpadových vôd. V oblastiach s nedostatkom vodných zdrojov sú poľnohospodári čoraz častejšie nútení hľadať nekonvenčné vodné zdroje, predovšetkým odpadové vody. Zároveň môžu poľnohospodári využiť aj kal ako pôdne hnojivo kvôli vysokému obsahu živín v odpadovej vode. Podľa OSN, farmy v Španielsku a Mexiku využívajú vysoký podiel regenerovanej vody na zavlažovanie.

V ROKU 2017 SA V ŠTOKHOLME V RÁMCI SVETOVÉHO TÝŽDŇA VODY uskutoční medzinárodná konferencia, ktorej hlavnou témou bude - odpadová voda a jej opätovné použitie. Vodohospodári, hydrológovia, manažéri, predstavitelia vlád a ďalší experti z celého sveta sa zídu, aby diskutovali a prestavili najnovšie poznatky na recyklovanie mestskej odpadovej vody a jej použitie na produkciu potravinových plodín, ktoré môže pomôcť k zmierneniu problémov s nedostatkom vody a viesť k redukcii jej znečistenia. V roku 2016 sa konferencie zúčastnilo viac ako 3 200 jednotlivcov a okolo 330 odborných organizácií zo 130 krajín sveta. Od roku 1995 je súčasťou programu Svetového týždňa vody aj medzinárodná súťaž výskumných projektov mladých bádateľov do 20 rokov - Stockholm Junior Water Prize (SJWP). Slávnostného vyhlásenia výsledkov najkvalitnejších žiackych bádateľských projektov sa zvykne zúčastňovať aj švédska korunná princezná Viktória, ktorá odovzdáva prestížnu cenu Stockholm Junior Water Prize - krištáľovú kvapku vody.

ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD

V dohľadnej budúcnosti, v rokoch 2020 - 2025, by mali čističky produkovať nielen čistú vodu, ale aj bioenergiu a biomateriál. Mali by byť schopné vyprodukovať vodu na rozmanité použitie: na zavlažovanie, na čistenie a na chladenie. Spôsob zhodnocovania vody by mal byť energetický a prostredníctvom tzv. "zelenej chémie". Uhlík obsiahnutý v odpadových vodách môže byť zdrojom energie. Cukry, tuky a bielkoviny prejdú do reaktora, ktorý vyrobí bioplyn, čo čističke umožní energetickú nezávislosť. Zvyšné organické látky poputujú do sektora "zelenej chémie", kde sa vyselektujú častice biopolymérov použiteľné na výrobu bioplastov. Z nich je možné vyrobiť predmety ako sú obaly, perá, nárazníky áut, atď. Voda sa tak nebude iba čistiť, ale pretvárať a zhodnocovať.

VEDELI STE ŽE:

- 1,8 miliardy ľudí používa zdroje pitnej vody kontaminovanej fekálnym znečistením, čím sa zvyšuje riziko ohrozenia nákazy cholerou, týfusom, detskou obrnou a nedostatočné hygienické podmienky sú príčinou okolo 842 000 úmrtí ročne?
- sa predpokladá, že v roku 2050 bude až 70 % populácie žiť v mestách a väčšina miest v rozvojových krajinách nemá dostatočnú infraštruktúru a prostriedky na efektívne nakladanie s odpadovými vodami?
- príležitosti využívania odpadovej vody ako udržateľného zdroja sú obrovské a spracovanie odpadových vôd je cenovo dostupným, udržateľným zdrojom vody, energie, živín a ďalších obnoviteľných materiálov?

PRIDAJTE SA AJ VY:

V tento deň sa rozhodnite šetriť vodou napr. pri umývaní riadu, splachovaní WC, namiesto kúpeľa vo vani sa osprchujte.
- 22. marca si oblečte modrý odev - môžete si napr. namaľovať časť tela na modro, vyzdobiť celú školu alebo kanceláriu do modra, upiecť modré koláče, piť modré nápoje či spievať blues!
Potom to šírte ďalej:
1/ Ak máte 30 sekúnd ... choďte na sociálne siete a povedzte svetu, prečo ste modrý. Použite heslo #Blue4Water#.
2/ Pokiaľ máte 3 minúty ... nahovorte svojich kamarátov, aby si aj oni obliekli modrý odev počas Svetového dňa vody.
3/ Ak máte 3 hodiny ... zaregistrujte svoju akciu na stránke WaterAid http://www.wateraid.org/uk/get-involved/blue4water, na ktorej nájdete aj viac nápadov.

Popis foto: Ľudia po celom svete v rámci kampane Modrá pre vodu (#Blue4Water) v roku 2016.

ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SR SA AJ TENTO ROK ZAPOJÍ DO OSLÁV SVETOVÉHO DŇA VODY PROSTREDNÍCTVOM SVOJICH ORGANIZAČNÝCH ÚTVAROV

Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody Varín dňa 22. marca zrealizuje pre celú ZŠ v Dolnej Tižine podujatie zamerané na odpady s poukázaním na vypúšťanie nedostatočne upravenej odpadovej vody do prírody, ako aj na jej moderné využitie v budúcnosti. Dňa 23. marca uskutoční pre 9. ročník ZŠ Hájik v Žiline výukový program Voda, mokrade a odpadová voda. Dňa 29. marca uskutoční pre študentov Gymnázium Hlinská v Žiline a pre študentov a pedagógov zo zahraničia v rámci realizácii medzinárodného projektu Erasmus+ prednášku a terénnu exkurziu na tému Premeny rieky Varínky. Cieľom je ukázať študentom Varínku ako zachovalú rieku s meandrami, prírode blízke ale aj nevhodné úpravy jej koryta a vplyvy na biotu.

Správa TANAP zrealizuje 22. marca pre žiakov ZŠ s MŠ Dostojevského v Poprade besedu spojenú s premietaním filmu na tému ochrana vody a jej zdrojov. Dňa 23., 24. a 28. marca pre žiakov prvého stupňa LIFE AKEDEMY v Poprade, ZŠ s MŠ v Batizovciach a ZŠ v Spišskej Teplici uskutoční besedy s premietaním filmov o vode. Dňa 29. marca uskutoční pre žiakov 1. ročníka ŽS v Liptovskom Mikuláši v učebni environmentálnej výchovy premietanie filmov o vodných živočíchoch.

Správa NAPANT zrealizovala dňa 17. marca pre žiakov MŠ v Pavčinej Lehote výukový program Putovanie vodných kvapiek. Dňa 21. marca uskutoční pre žiakov 1. stupňa ZŠ v Závažnej Porube výukový program Voda a jej význam, v ktorom sa oboznámia s vodným cyklom, znečisťovaním vody a ako efektívne šetriť vodou. Dňa 22. marca uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Pohorelej prezentáciu na tému negatívny dopad ľudskej spoločnosti na svetové moria a oceány, ako aj na tému pamäť vody, človek a voda. Dňa 23. marca pre deti zo Špeciálnej ZŠ v Brezne zrealizuje premietanie filmu a 24. marca uskutoční pre žiakov 2. stupňa ZŠ v Šumiaci prezentáciu na tému človek a voda. V dňoch 22., 24.,28. a 30. marca uskutoční pre deti z MŠ v Závažnej Porube, Komenského, Žirafka a Hradná v Liptovskom Mikuláši, výukový program Putovanie vodných kvapiek a v dňoch 29. - 30. marca pre deti z MŠ v Jakubovanoch a Pavčinej Lehote výukový program Vodní obyvatelia.

Správa Pieninského národného parku zrealizuje 23. marca pre žiakov 2. ročníka zo Spojenej školy v Spišskej Starej Vsi prezentáciu na tému odpadová voda a voda na Zemi, ktorá bude spojená s hrami o vode.

Správa Národného parku Poloniny zrealizuje v dňoch 22., 23. a 24. marca pre žiakov materských a základných škôl na území mesta Snina a verejnosť podujatie vo výstavných priestoroch v Matici slovenskej v Snine, v rámci ktorého účastníci vyrobia spoločný interaktívny mrak so 700 vodnými kvapkami symbolizujúci Svetový deň vody. Sedemsto vodných kvapiek vyrobených v školských zariadeniach symbolizuje 700. výročie mesta Snina od prvej písomnej zmienky. Súčasťou podujatia bude beseda, prehliadka informačných panelov a preparátov živočíchov žijúcich pri vode, tiež hravé súťažné aktivity.

Správa Národného parku Slovenský kras zrealizovala dňa 20. marca pre deti z MŠ Plešivec výukový program Pri vode, v rámci ktorého sa pomocou rozprávky dozvedeli o živote rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa pri vode, zoznámili sa s vydrou riečnou, vypracovali pracovný list a zahrali sa rôzne hry. Dňa 24. marca uskutoční pre žiakov ZŠ Drienovec výukový program Vodné tajomstvá, na ktorom sa žiaci dozvedia o význame, premenách a pohybe vody v prírode, spoznajú mokraď a život v nej, priblížia si Ramsarský dohovor, premietne sa film a zahrajú sa na rybárov.

Správa Národného parku Slovenský raj zrealizovala 16. marca metodický seminár pre 17 učiteľov základných škôl na tému voda a využitie odpadovej vody. Dňa 21. marca uskutoční pre žiakov 6. a 7. ročníka ZŠ Komenského v Smižanoch prezentáciu s besedou na tému Voda základ života, ktoré bude zameraná na význam vody pre prírodu a človeka, ako aj hospodárenie s vodou v krajine. Dňa 22. marca uskutoční so 4. a 5. ročníkom ZŠ Lipová v Spišskej Novej Vsi a so 6. - 7. ročníkom ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi Otváranie studničiek, v rámci ktorej žiaci vyčistia chodníky a okolie studničiek a zároveň ich symbolicky otvoria. Dňa 31. marca uskutoční pre žiakov Základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči v rámci akcie Noc s Andersenom prednášku s besedou na tému Voda základ života, súčasťou ktorej bude aj čítanie príbehov a básničiek o vode.

Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty uskutoční 22. ? 23. marca pre žiakov 1. stupňa ZŠ Duchnovičova v Medzilaborciach prezentáciu s besedou o vode a jej význame pre človeka a s premietaním filmov o vode.

Správa Regionálneho centra ochrany prírody Prešov uskutoční dňa 22. marca pre žiakov 7. ročníka ZŠ Kúpeľná v Prešove prednášku o vode, v rámci ktorej žiaci budú zisťovať fyzikálno - chemické vlastnosti vody a pozorovať vodné mikroorganizmy.

PLAGÁT SVETOVÝ DEŇ VODY 2017 - TU

Spracovala: Miriam Balciarová, Ing., ŠOP SR, oddelenie environmentálnej výchovy
Zdroj: http://www.unwater.org/worldwaterday/about/en/
http://www.unwater.org/worldwaterday/tools/en/
http://www.who.sk/medzinarodny-den/svetovy-den-vody/
http://www.ruvztv.sk/wp-content/pdf_downloads/sdv2017_priloha.pdf
Biodiverzita okolo nás 2010/2011, Príručka pre učiteľov, Veolia Enviroment, 2010, str. 17.
https://www.kaercher.com/sk/professional/recyklacia-odpadovej-vody.html
http://dennik.hnonline.sk/servisne-prilohy/582303-pitna-voda-na-splachovanie-to-je-slovensky-paradox
http://old.agroporadenstvo.sk/rv/odpadova_voda.pdf
http://filtrox.sk/sk/portfolio/pre-firmy/centralna-uprava-vody-pre-domacnosti
http://www.wateraid.org/uk/get-involved/blue4water
http://www.siwi.org/prizes/stockholmjuniorwaterprize/

Všetky správy

August

Počuli ste, že...