Vyhľadávanie chránených území a chránených stromov

- Štátny zoznam osobitne chránených častí prírody SR
- Územia európskej sústavy Natura 2000
- Územia medzinárodného významu
- Chránené stromy
- Jaskyne
- Prírodné vodopády

CHKO Záhorie
Dátum vyhlásenia 01.01.1989
Vyhláška Vyhláška Ministerstva kultúry SSR č. 220/1988 Zb. z 9.11.1988 o Chránenej krajinnej oblasti Záhorie - úč. od 1.1.1989, - stiahni vyhlášku [.pdf]
Pôsobnosť S-CHKO Záhorie
Typ vrchu Chránená krajinná oblasť
Aktuálne k 01.04.2012
Zóna D27 552 ha

Júl

Počuli ste, že...