Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Reporting
Reporting podla clánku 12 smernice o ochrane volne žijúceho vtáctva za obdobie rokov 2013 - 2018 [zip]
Reporting podla clánku 17 smernice o biotopoch za obdobie rokov 2013 - 2018 [pdf]
prfloha 1
Správa o stave vtákov podla clánku 12 smernice o vtákoch za obodbie rokov 2008 - 2012
Reporting podla clánku 17 smernice o biotopoch za obdobie rokov 2007 - 2012
Reporting podla clánku 17 smernice o biotopoch za obdobie rokov 2004 - 2006
Výmera biotopov na Slovensku podla biogeografických regiónov
Štatút koordinacnej rady pre monitoring a podávanie správ podla clánku 17 smernice o biotopoch [pdf]
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR