Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis biotopuFoto
Kód biotopu :9190
Názov biotopu :Vlhké acidofilné brezové dúbravy
Priaznivý stav :85 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Súčasný výskyt biotopu :mapa
Charakteristika biotopu :Biotop zahŕňa porasty dubov s prímesou brezy nachádzajúce sa v nižšie situovaných, relatívne vlhších miestach nížin a pahorkatín. Na Slovensku sú v súčasnosti evidované len na Záhorí, kde sú obohatené o prímes borovice lesnej. Na jar a v lete počas dažďov sú ovplyvňované stagnujúcou dažďovou vodou. Pôvodné porasty sú viacposchodové, pričom krovinové poschodie je obohatené prítomnosťou krušiny jelšovej. Pre bylinné poschodie je charakteristické dominantné zastúpenie bezkolenca trsťovníkovitého, ktorý sprevádzajú kyslomilné, vlhkomilné, niekedy aj slatinné druhy.
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0115 Bahno
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0162 Grgás
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0213 Kazarka
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0880 Prašická dubina
SKUEV0904 Gbelský les
SKUEV0908 Kaltenbruk
SKUEV1173 Kotlina

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR