Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Monitoring

Hodnotenie FCS lesných biotopov  (1659 kB)
    Definície FCS  (108 kB) (24 kB)
    Kvantifikátory  (410 kB) (66 kB)
    Hodnotiace tabulky FCS  (1163 kB) (106 kB)
    Súcasný stav ochrany  (1247 kB) (512 kB)
    Menežment lesných biotopov  (609 kB) (76 kB)
    Zhodnotenie dopadov NATURA  (459 kB) (57 kB)
    Program pre automatizovaný výpocet císelných kvantifikátorov a koncept informacného systému pre monitoring stavu lesných biotopov NATURA 2000 na Slovensku  (700 kB) (657 kB)
    Modely pre prirodzenosť drevinového zloženia  (330 kB) (66 kB)
    Agregované lesné oblasti  (598 kB)
 
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR