Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manaľment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Kontakty

Národní koordinátori
GIS pracovisko
Regionálni koordinátori
Regionálne informačné strediská ("RIS") NATURA 2000
Iné webstránky

    
GIS pracovisko
Mgr. Peter Pastorek - informatik GIS - e-mail: pastorek@sopsr.sk
Mgr. Zuzana ©ántová - informatik GIS - e-mail: santova@sopsr.sk
Ing. Ąubomír Sedliak - programátor pre databázy - e-mail: sedliak@sopsr.sk
Mgr. Ján Snopko - webmaster - e-mail: webmaster@sopsr.sk


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 ©tátna ochrana prírody SR