Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Kontakty

Národní koordinátori
GIS pracovisko
Regionálni koordinátori
Regionálne informačné strediská ("RIS") NATURA 2000
Iné webstránky

    
Regionálne informačné strediská ("RIS") NATURA 2000

         "RIS" NATURA 2000 sú zriadené pri každej organizačnej jednotke ŠOP SR a sú v nich určenými odbornými pracovníkmi poskytované informácie o územiach navrhnutých do sústavy NATURA 2000 (nÚEV a nCHVÚ) v územnej pôsobnosti organizačnej jednotky.

         Strediská sú vybavené GIS-stanicami, vlastníkom a úžívateľom dotknutých pozemkov je umožnené nahliadnuť do digitálnych mapových podkladov (na podkladoch katastrálnych máp, lesníckych máp, prípadne orthofotomáp) a získať informácie o podmienkach ochrany vyplývajúcich z príslušného stupňa ochrany dotknutých pozemkov. Prioritu majú vopred telefonicky nahlásení záujemcovia. (po dohode je možné stretnutie aj mimo stránkových dní a hodín)

         "RIS" NATURA 2000 sú v činnosti od 1. októbra 2004.

Organizačné jednotky ŠOP SRStránkové dni a hodiny
 Správa CHKO Biele Karpaty
Trenčianska ul. 31
914 41 Nemšová
 pondelok
  11:00
-
17* 
 Správa CHKO Cerová vrchovina
Železničná ul. 31
979 01 Rimavská Sobota
 pondelok
  13:00
-
17:00 
 Správa CHKO Horná Orava
Bernolákova ul. 408
029 01 Námestovo
 streda
  14:00
-
18:00 
 Správa CHKO Kysuce
U Tomali č. 1511
022 01 Čadca
 pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
  7:30
7:30
7:30
7:30
7:30
-
-
-
-
-
15:30
15:30
15:30
15:30
15:30 
 Správa CHKO Latorica
SNP 200/99
075 01 Trebišov
 pondelok
  9:00
-
17:30 
 Správa CHKO Malé Karpaty
Štúrova 115
900 01 Modra
 streda
(párny
týždeň)
  14:00
-
18:00 
 Správa CHKO Poľana
ul. J. M. Hurbana 20
960 01 Zvolen
 pondelok
  13:00
-
17:00 
 Správa CHKO Strážovské vrchy
Orlové 189
017 01 Považská Bystrica
 pondelok
  9:00
-
15:00 
 Správa CHKO Štiavnické vrchy
Kammerhofská 26
969 01 Banská Štiavnica 1
 pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
  9:00
9:00
9:00
9:00
9:00
-
-
-
-
-
17*
17*
17*
17*
17* 
 Správa CHKO Vihorlat
ul. Fraňa Kráľa 1
071 01 Michalovce
 streda
  12:00
-
18:00 
 Správa CHKO Východné Karpaty
Duchnovičova 535
068 01 Medzilaborce
 štvrtok
  14:00
-
18:00 
 Správa Chránenej krajinnej oblasti Dunajské Luhy v Bratislave - pracovisko Dunajská Streda
Korzo Bélu Bartóka 789/3
929 01 Dunajská Streda
 streda
  13:00
-
17:00 
 Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie v Nitre
Samova ul. 3
949 01 Nitra
 streda
  8:00
-
11:00
13:00
-
15:00
 
 Správa NP Malá Fatra
Hrnčiarska ul. 197
013 03 Varín
 pondelok
streda
  13:00
9:00
-
-
16:00
14:00


 
 Správa NP Muránska planina
ul. Janka Kráľa 12
050 01 Revúca
 streda
  8:00
-
16:00 
 Správa NP Nízke Tatry
Partizánska cesta 69
974 01 Banská Bystrica
 pondelok
  8:30
-
12:30 
 Správa NP Poloniny
Ul. Mieru 193
06761 Stakčín
 pondelok
  9:00
-
11:00
13:00
-
16:00
 
 Správa NP Slovenský kras
Hámosiho 188
049 51 Brzotín
 streda
  9:00
-
16:00 
 Správa NP Slovenský raj
Štefánikovo námestie č.9
052 01 Spišská N. Ves
 pondelok
  12:00
-
16:00 
 Správa NP Veľká Fatra
P. O. Hviezdoslava 38
036 01 Martin
 pondelok
  12:00
-
16:00 
 Správa Pieninského národného parku
SNP 57
061 01 Spišská Stará Ves
 štvrtok
  9:00
-
11:00
13:00
-
16:30
 
 Správa TANAP, pracovisko Lipt. Mikuláš
Hodžova 11
031 01 Liptovský Mikuláš
 streda
  13:00
-
17:00 
 Správa Tatranského národného parku
Ul. kpt. Nálepku č. 2, 059 21 Svit
 streda
  13:00
-
17:00 
 ŠOP SR - RCOP Prešov
Švábska 4
080 05 Prešov
 streda
  13:00
-
17:00 

* je potrebné sa vopred nahlásiť
Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR