Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Kontakty

Národní koordinátori
GIS pracovisko
Regionálni koordinátori
Regionálne informačné strediská ("RIS") NATURA 2000
Iné webstránky

    
Národní koordinátori

Ing. Andrea Lešová, PhD. - Zoológ - e-mail: andrea.lesova@sopsr.sk
Mgr. Ján Černecký - vedúci Oddelenia reportingu - e-mail: jan.cernecky@sopsr.sk
Ing. Andrej Saxa - koordinátor monitoringu - e-mail: andrej.saxa@sopsr.sk
Ing. Peter Andráš - programátor pre databázy - e-mail: peter.andras@sopsr.sk
Mgr. Janka Galvánková - vedúca Oddelenia zberu dát - e-mail: janka.galvankova@sopsr.sk

Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR