Projekt ochrany a program starostlivosti o CHA Dravčianska stráň - návrh na prerokovanie


PO-CHA-Dravcianska-stran.docx [829.69 KB]
PO_priloha 8_10.pdf [852.08 KB]
PO_priloha 8_2.jpg [1.16 MB]
PO_priloha 8_3.doc [35.50 KB]
PO_priloha 8_4.pdf [136.80 KB]
PO_priloha 8_5.pdf [92.70 KB]
PO_priloha 8_7_4.pdf [92.19 KB]
PO_priloha 8_7_5.pdf [100.61 KB]
PO_priloha 8_8.pdf [99.07 KB]
PS-CHA-Dravcianska-stran_s-prilohami.docx [2.80 MB]
Zoznam-dotknutych-obci.doc [25.50 KB]
Zoznam-vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [37.50 KB]