Projekt ochrany a program starostlivosti o chránený areál Čachtické Karpaty


PO_8_10_mtv.jpg [431.73 KB]
PO_8_2_situacia_cacht_karpaty.jpg [432.07 KB]
PO_8_3_zoznam_pozemkov.pdf [39.88 KB]
PO_8_4_vlastnictvo_statu_opr.jpg [233.33 KB]
PO_8_5_predmet_ochr_starostl_opr.jpg [246.85 KB]
PO_8_6_efp.jpg [256.43 KB]
PO_8_7_1_malo_pozmenene_uzemie.doc [23.00 KB]
PO_8_7_2_obmedzenie_obhospodar.jpg [165.78 KB]
PO_8_7_3_prevent_opatrenia.doc [22.50 KB]
PO_8_7_4_predmet_ochr_zalezi_na_clovek.jpg [433.49 KB]
PO_8_7_5_bezne_obhospodarovanie.jpg [230.16 KB]
PO_8_8_stupne_ochrany.jpg [247.85 KB]
PO_8_9_oslobodenie_od_dane.jpg [232.62 KB]
PS_6-6-1_2-_jprl.jpg [172.45 KB]
PS_6_1_predmet_ochrany_2.jpg [254.77 KB]
PS_6_2_vlastn_vztahy.jpg [253.85 KB]
PS_6_3_vyuzitie_uzemia.jpg [230.61 KB]
PS_6_4_efp.jpg [253.21 KB]
PS_6_5_zony.jpg [180.79 KB]
PS_6_6_1_1_opatrenia-parcely.jpg [458.79 KB]
PS_6_6_1_opatrenia.jpg [305.77 KB]
PS_6_6_2_pasenie_chrv.jpg [286.79 KB]
PS_6_6_3_pasenie_plesivec.jpg [236.58 KB]
PS_6_7_1Modely_hopodarenia_CHA_Cachticke_Karpaty.docx [49.18 KB]
PS_6_7_2_1_biotop_x9_parcely.jpg [225.45 KB]
PS_6_7_2_2_biotop_x9_jprl.jpg [165.06 KB]
PS_6_7_3_premena_x9_1.jpg [240.95 KB]
po_cha_cachticke_karpaty.doc [6.64 MB]
po_zoznam_vlastnikov_spravcov_priloha8_3.doc [5.29 MB]
ps_cha_cachticke_karpaty.doc [22.77 MB]
zoznam_dotknutych_obci.doc [26.50 KB]
zoznam_vlastnikov_spravcov_najomcov.doc [5.30 MB]