Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:šabľa krivočiara
Názov latinský :Pelecus cultratus
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:42.5 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0314 Morava
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1293 Kľúčovské rameno


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR