Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:pĺž severný
Názov latinský :Cobitis taenia
Priaznivý stav:42 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0093 Severný Bodícky kanál
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0219 Malina
SKUEV0227 Čiližské močiare
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0303 Alúvium Hrona
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0526 Kalaštovský potok
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR