Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:kotúľka štíhla
Názov latinský :Anisus vorticulus
Priaznivý stav a odporúčané manažmentové opatrenia:38.5 kB (doc)
no image
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0208 Senianske rybníky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0314 Morava
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2023 Štátna ochrana prírody SR