Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:lopatka dúhová
Názov latinský :Rhodeus sericeus amarus
Priaznivý stav:45 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0006 Latorica
SKUEV0063 Ublianka
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0084 Zátoň
SKUEV0085 Dolný háj
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0092 Dolnovážske luhy
SKUEV0113 Dlhé lúky
SKUEV0116 Jakubovské rybníky
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0155 Alúvium Starej Nitry
SKUEV0156 Konopiská
SKUEV0159 Alúvium Žitavy
SKUEV0160 Karáb
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0178 V studienkach
SKUEV0182 Číčovské luhy
SKUEV0183 Veľkolélsky ostrov
SKUEV0217 Ondriašov potok
SKUEV0219 Malina
SKUEV0227 Čiližské močiare
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0234 Ulička
SKUEV0235 Stretavka
SKUEV0236 Bodrog
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0265 Suť
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0272 Vozokánsky luh
SKUEV0293 Kľúčovské rameno
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0314 Morava
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0393 Dunaj
SKUEV0396
SKUEV0397 Váh pri Zamarovciach
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0526 Kalaštovský potok
SKUEV0564 Dubová
SKUEV1064 Bratislavské luhy
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1182 Číčovské luhy
SKUEV1227 Čilížske močiare
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1293 Kľúčovské rameno
SKUEV1311 Kačenky


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR