Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:ohniváčik veľký
Názov latinský :Lycaena dispar
Priaznivý stav:43.5 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0004 Kopčianske slanisko
SKUEV0006 Latorica
SKUEV0014 Lázky
SKUEV0016 Košariská
SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0043 Kamenná
SKUEV0048 Dukla
SKUEV0049 Alúvium Rieky
SKUEV0054 Cúdeninský močiar
SKUEV0055 Ipeľské hony
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0103 Čachtické Karpaty
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0128 Rokoš
SKUEV0129 Cerovina
SKUEV0149 Mackov bok
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0208 Senianske rybníky
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0211 Daňová
SKUEV0225 Muránska planina
SKUEV0231 Brekovský hradný vrch
SKUEV0232 Laborec
SKUEV0233 Sútok Udavy s Ílovnicou
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0250 Krivoštianka
SKUEV0256 Strážovské vrchy
SKUEV0257 Alúvium Ipľa
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0268 Buková
SKUEV0272 Vozokánsky luh
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0282 Tisovský kras
SKUEV0297 Brezinky
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0312 Devínske alúvium Moravy
SKUEV0313 Devínske jazero
SKUEV0318 Pod Bukovou
SKUEV0322 Fintické svahy
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0328 Stredné Pohornádie
SKUEV0329 Kováčske lúky
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0358 Soví hrad
SKUEV0359 Dechtárske vinice
SKUEV0361 Vodokáš
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0369 Pavúkov jarok
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0372 Krivoklátske lúky
SKUEV0373 Krivoklátske bradlá
SKUEV0374 Záhradská
SKUEV0375 Krasín
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0378 Nebrová
SKUEV0381 Dielnice
SKUEV0382 Turiec a Blatnický potok
SKUEV0385 Pliškov
SKUEV0386 Hostovické lúky
SKUEV0387 Beskyd
SKUEV0390 Pusté pole
SKUEV0392 Brezová stráň
SKUEV0513 Bencov mlyn
SKUEV0527 Gachovec
SKUEV0563 Šifflovské
SKUEV0568 Borotová
SKUEV0669 Drieňové
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1278 Brezovské Karpaty
SKUEV1297 Brezinky
SKUEV1311 Kačenky
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty
SKUEV1375 Krasín
SKUEV1387 Beskyd


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR