Aktuality
   Čo je Natura 2000
   Legislatíva
   Hodnotenie vplyvov
   Lokality Natura 2000
   Metodiky
   Monitoring
   Reporting
   Manažment
   Publikácie a dokumenty
   Kontakty
   Prihlásenie
   Záznamy k § 28
   Vyhlásenia (deklarácie)

 
Popis druhuFoto
Názov slovenský:roháč obyčajný
Názov latinský :Lucanus cervus
Priaznivý stav:36 kB (doc)
Zásady starostlivosti :pozri [pdf]
Výskyt v územiach eur. významu :SKUEV0001 Tri peniažky
SKUEV0015 Dolná Bukovina
SKUEV0019 Tarbucka
SKUEV0020 Bisce
SKUEV0029 Veľký kopec
SKUEV0032 Ladmovské vápence
SKUEV0034 Boršianksy les
SKUEV0035 Čebovská lesostep
SKUEV0036 Litava
SKUEV0062 Príboj
SKUEV0064 Bratislavské luhy
SKUEV0075 Klátovské rameno
SKUEV0079 Horný háj
SKUEV0084 Zátoň
SKUEV0085 Dolný háj
SKUEV0087 Osminy
SKUEV0090 Dunajské luhy
SKUEV0094 Veľký les
SKUEV0102 Čertov
SKUEV0104 Homoľské Karpaty
SKUEV0115 Bahno
SKUEV0117 Abrod
SKUEV0120 Jasenácke
SKUEV0123 Dúbrava
SKUEV0124 Bogdalický vrch
SKUEV0125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV0130 Zobor
SKUEV0131 Gýmeš
SKUEV0133 Hôrky
SKUEV0134 Kulháň
SKUEV0161 Suchohradské alúvium Moravy
SKUEV0163 Rudava
SKUEV0165 Kútsky les
SKUEV0166 Ciglát
SKUEV0168 Horný les
SKUEV0169 Orlovské vŕšky
SKUEV0170 Mešterova lúka
SKUEV0171 Zelienka
SKUEV0172 Bežnisko
SKUEV0173 Kotlina
SKUEV0174 Lindava
SKUEV0177 Šmolzie
SKUEV0179 Červený rybník
SKUEV0201 Gavurky
SKUEV0202 Trešková
SKUEV0205 Hubková
SKUEV0209 Morské oko
SKUEV0212 Muteň
SKUEV0213 Kazarka
SKUEV0216 Sitno
SKUEV0218 Močiarka
SKUEV0219 Malina
SKUEV0220 Šaštínsky potok
SKUEV0226 Vanišovec
SKUEV0229 Bukovské vrchy
SKUEV0238 Veľká Fatra
SKUEV0245 Boky
SKUEV0247 Rohy
SKUEV0252 Malá Fatra
SKUEV0258 Tlstý vrch
SKUEV0259 Stará hora
SKUEV0260 Mäsiarsky bok
SKUEV0261 Dedinská hora
SKUEV0262 Čajkovské bralie
SKUEV0263 Hodrušská hornatina
SKUEV0264 Klokoč
SKUEV0265 Suť
SKUEV0266 Skalka
SKUEV0267 Biele hory
SKUEV0269 Ostrovné lúčky
SKUEV0270 Hrušov
SKUEV0273 Vtáčnik
SKUEV0274 Baské
SKUEV0275 Kňaží stôl
SKUEV0279 Šúr
SKUEV0284 Teplické stráne
SKUEV0295 Biskupické luhy
SKUEV0299 Baranovo
SKUEV0302 Ďumbierske Tatry
SKUEV0311 Kačenky
SKUEV0315 Skalické alúvium Moravy
SKUEV0316 Šranecké piesky
SKUEV0317 Rozporec
SKUEV0326 Strahuľka
SKUEV0331 Čergovský Minčol
SKUEV0332 Čergov
SKUEV0342 Drieňovec
SKUEV0350 Brzotínske skaly
SKUEV0356 Horný vrch
SKUEV0357 Cerová vrchovina
SKUEV0358 Soví hrad
SKUEV0359 Dechtárske vinice
SKUEV0361 Vodokáš
SKUEV0362 Pieskovcové chrbty
SKUEV0363 Ťahan
SKUEV0364 Pokoradzské jazierka
SKUEV0365 Dálovský močiar
SKUEV0366 Drienčanský kras
SKUEV0367 Holubyho kopanice
SKUEV0371 Žalostiná
SKUEV0376 Vršatské bradlá
SKUEV0377 Lukovský vrch
SKUEV0380 Tematínske vrchy
SKUEV0392 Brezová stráň
SKUEV0503 Predhorie
SKUEV0512 Mokrý les
SKUEV0567 Turecký vrch
SKUEV0642 Javornícky hrebeň
SKUEV0669 Drieňové
SKUEV1125 Gajarské alúvium Moravy
SKUEV1173 Kotlina
SKUEV1269 Ostrovné lúčky
SKUEV1316 Šranecké piesky
SKUEV1357 Cerová vrchovina
SKUEV1362 Pieskovcové chrbty


Stránka je optimalizovaná pre Mozilla Firefox 2 / Internet Explorer 6
© 2024 Štátna ochrana prírody SR