Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Služby / GIS


 • GIS aplikácia zadarmo (freeware)
      - freeware nástroj pre digitalizáciu a editáciu shape-ov, keď nie náhrada tak aspoň doplnok k ArcView.
      - priamy download zo stránky výrobcov : fGIS.zip
      - www stránka výrobcov : http://www.digitalgrove.net/fgis.htm
 • Kolekcia rozšírení pre ArcView 3.2. (1.12.03)

  Rada "Compiled *" obsahuje radovo desiatky skompilovaných scriptov, ktoré sa spúšťajú z osobitných panelov pre jednotlivé pracovné mody AV - tabuľka, zostava, téma, projekt. Treba vyskúšať. Na zacvičenie neoporúčam použiť originálne témy, na ktorých Vám záleží. Jepotrebné si všímať pokynov, ktoré sa objavujú v ľavom dolnom rohu hlavného okna AV aplikácie.
  Compiled_Label_Tools.zip (108k)
  Compiled_Layout_Tools.zip (71k)
  Compiled_Project_Tools.zip (187k)
  Compiled_Theme_Tools.zip (159k)
  Compiled_Table_Tools.zip (90k)

  Extenzia "avdxfext2" (19k) sa asociuje do ponuky TEMA a možno pomocou nej vytvoriť z témy AV súbor DXF najlepšej kvality.

  Extenzia "convertools54" (127k) umožňuje kvalitnú prácu s DXF súbormi, ale i AV vrtsvami a tabuľkami.

  Extenzia "XTools" (90k) na najnovšia verzia tohto známeho rozšírenia pre AV s novými prepracovanými funkciami.

  Pre Gisákov dobrá zábava počas tmavých zimných dní. RNDr. Ján Hrbatý


 • PROGRAM SK2SK, AUTOR JIŘÍ HLADŮVKA, VOLNE šÍRITEžNÝ PROGRAM (FREEWARE).

  Program slúži na prevod GIS-súradníc a GIS-vrstiev medzi systémami používanými na území SR.

  Tri spôsoby použitia:

  • prevod súradnice zadanej priamo klávesnicou
  • hromadný prevod súradníc zapísaných do textového súboru
  • prevod vrstviev .shp

  Postup inštalácie pre OS Windows:

  Postup inštalácie pre OS Windows pomocou inštalátora:

  Použitie:
  Usage: sk2sk-0.8 [--verbose] --datum {3|4|J|W} [< shapeFile >]

  Príklady použitia
  sk2sk -h
  sk2sk -v -d 4
  sk2sk -v -d 3 kompetencie_s4.shp
  echo 18.34 47.93 | sk2sk -v -d J
  type suradnice_j.txt | sk2sk -v -d W > suradnice_w.txt

  Pozn.:
  Ak nie je špecifikovaný shape-file, prebieha načítavanie súradníc zo < stdin >, t.j. napr z klávesnice alebo z výstupu iného programu poslaného cez pipe '|'. Súradnice musia byť oddelené medzerami alebo tabelátormi a koncami riadku. Oddelovač desatinných miest musí byť bodka a nie čiarka. Výstup je poslaný na < stdout >, ktorý môže byť presmerovaný do súboru >, alebo poslaný ďalej cez pipe |.

  Postup inštalácie pre OS Linux :


  - detailný návod pre inštaláciu a použitie (pre windows i linux): sk2sk.txt

 • Misys_view_5.51.zip (2,5 MB) prezerač katastrálnych máp dodávaných vo formáte .vgi
 • kmsiet4_zensen.zip (5.7 MB!) - kilometrová sieť - vrstva, ktorá je obohatená o množstvo informácií viazaných ku stredu. Sieť je totožná so sieťou, ktorú nájdete na mapách 1:25000 (s42 4 pásmo). Nesie so sebou aj informáciu, či leží celý v katastri, okrese, oografickom celku alebo kompetenčnom území pracovísk @OP, na liste mapy 1:25000,1:10000.
  Pridali sme aj údaj o klade listov katastrálnych máp. Bližšie vysvetlenie a možnosti využitia práve chystáme.
 • kmsiet.kmz (1.3 MB!) - kilometrová sieť - pre GoogleEarth
 • psdbf.zip (329 kb)  šikovný prezerač súborov typu dbf (výstup databáz ako fzoo, ffyto, fox, dbase). Dokáže aj vytvoriť a editovať tieto databázové súbory a exportovať do excelu alebo html (www stránka). Nie každý má vo svojom windows počítači aj excel a často sa stáva, že po otvorení týchto súborov v excel program môže dôjsť o poškodeniu kvôli neznalosti záludností v excel programe.
  (poslal Janko Hrbatý)
 • trnava_mapa.pdf (1.9 Mb)  trnava_km_siet.pdf (1.6 Mb) PDF súbor ako praktické riešenie prezentácie gis vrstiev. Janko Hrbatý vytvoril GIS vrstvy pre pracovisko Trnava a Modra. Aby mohli informácie z vrstvy využívať aj pracovníci, ktorí nevedia ešte pracovať s ArcView alebo ArcExplorer, alebo nepotrebujú nič iné, len rýchlo zorientovanie sa a vytlačenie určitej časti, tak vyrobil pdf súbory. Na inšpiráciu sme tu umiestnili dve ukážky. Jedna má aj kilometrovú sieť s číslami súradníc tak, že stačí doplniť metre a s42 súradnica je hotová. (poslal Janko Hrbatý)
 • imagegrid.ave (2kb) - pomôcka na vytvorenie image catalogu (autor John Roberts). Návod nájdete vo fórume pre ArcView, pod názvom Re: zlucovanie rastrovych temat (poslal Rasťo Lasák)
 • pickcoord.avx - pomôcka na lepšie odčítavanie súradníc pomocou ArcView. Návod nájdete vo fórume pre ArcView, pod názvom Re: vyhladavanie suradnic (poslal Rasťo Lasák)
 • Vežmi zaujímavé extensions naších kolegov za morom - Alaska pak pdf súbor
  (poslal Janko Hrbatý)
 • Návod na použitie pomôcky TRANSMAP
  (poslal Janko Hrbatý)
 • Návod ako dostať údaje z GPS -ky do počítača a nakoniec ich zobraziť ako samostatnú vrstvu ArcView správne umiestnenú:
  (poslal Laco Štrupl)
 • GEOTRANS - o tomto programe píšu Janko Hrbatý a Laco Štrupl (súbor si môžete zobrať
 • DNRGARMIN - jeden z hlavných free programov pre GPS transport do PC - o tomto programe píšu Janko Hrbatý a Laco Štrupl (súbor si môžete zobrať:
 • add_sour.avx - extenzia, ktorá pridáva súradnice xy k atribútovej tabuľke (súbor si môžete stiahnuť: add_sour.zip (3474 b))
   
Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk