Dokumenty a informácie
 Štatút ISTB
     diskusia k štatútu
     pripomienky k štatútu
 Rada ISTB

Centrálna databáza
Vstup pre verejnosť
 Zoologická databáza
 Botanická databáza
 Štruktúry tabuliek
Klienti
 Národné parky
 Chránené krajinné oblasti
 Regionálne správy
 COPK, MŽP, Inšpekcia
 Cites
 Mimovládne organizácie
 Iné organizácie
 Iní klienti (fyz. osoby)

Hlavná stránka

Novinky a aktuálne informácie
Zaktualizované DFS štatistiky, resp. zaktualizované Vyhľadávanie výskytu zoologických a botanických údajov.
[06.05.2015,14:40:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 174000 (Mokrade):
 - botanické (nové: 310, aktualizované: 0)
 - habitatové (nové: 31, aktualizované: 5)
 - biotopové (nové: 156, aktualizované: 0)
 - zoologické (nové: 514, aktualizované: 0)

[06.05.2015,11:05:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 8000 (NAPANT):
 - botanické (nové: 15, aktualizované: 0)
 - zoologické (nové: 16, aktualizované: 0)

[06.05.2015,10:35:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 15000 (CHKO Cerová vrchovina):
 - botanické (nové: 497, aktualizované: 3284)
 - zoologické (nové: 26, aktualizované: 0)

[10.04.2015,13:05:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 8000 (NAPANT):
 - botanické (nové: 600, aktualizované: 0)
 - habitatové (nové: 11, aktualizované: 0)
 - biotopové (nové: 14, aktualizované: 0)
 - zoologické (nové: 943, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:55:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z kl. aplikácie 10017 (NP Muránska planina - Tesák, J.):
 - zoologické (nové: 682, aktualizované: 5)

[10.04.2015,12:50:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z hl. aplikácie 16000 (CHKO Poľana):
 - zoologické (nové: 321, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:40:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z kl. aplikácie 4023 (RSOPK Prešov - Trojčák, R.):
 - zoologické (nové: 20, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:25:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z kl. aplikácie 19002 (CHKO Biele Karpaty - Devánová, K.):
 - zoologické (nové: 6, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:20:00] / stano motyčka

Do CDA boli importované dáta z kl. aplikácie 11004 (NP Slovenský raj - Leskovjanská, A.):
 - habitatové (nové: 37, aktualizované: 0)
 - biotopové (nové: 73, aktualizované: 0)
 - zoologické (nové: 393, aktualizované: 0)

[10.04.2015,12:15:00] / stano motyčka

 <<< | >>>Súčty dát
 názov tabuľky  počet záznamov 
 zoologia  559423 
 botanika  1335839 
 habitaty  25315 
 hab_zoznam  38483 
 zoodruhovnik  35724 
 bot_zoznam  33569 
 dbsource  588 
 tblzoochar  71 
 
Služby
 GIS
     Prepočty súradníc
     Prevod VGI do SHP
 Ostatné
Botanika
 Červený zoznam
 Druhovník
 Druhovník (staršia verzia)
 Aktuálne botanické názvy
Zoológia
 Červený zoznam
 Zákonom chránené
 Zoznam taxónov
 Charakteristika      
Ostatné
 Dbsource      

Stránka je optimalizovaná pre Internet Explorer 5.0 a rozlíšenie 1024x768
texty & obrazky © ŠOP SR
webmaster : webmaster@sopsr.sk