úvod  zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010  
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

« Predošlá 1 ... 3 4 5 6 7 ... 41 Ďalšia »

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
50 ŠOP SR 310-2008 Stanislav Baudyš Príkazná zmluva 1.045,61 MŽP SR ŠOP SR 3.12.2008 1.1.2009
51 ŠOP SR 309-2008 K+K .a.s. Bratislava Kúpna zmluva 37.002,36 MŽP SR ŠOP SR 4.12.2008 20.12.2008
52 ŠOP SR 307-2008 NEXT Computer s.r.o. Kúpna zmluva 3.969,99 MŽP SR ŠOP SR 27.11.2008 15.12.2008
53 NP SR 304-2008 Autobazár VENCEL Štefan Kúpna zmluva 6.970,72 MŽP SR ŠOP SR 1.12.2008 1.12.2008
54 ŠOP SR 297-2008 Marta Breznaníková - Fortuna Kúpna zmluva 14.371,31 MŽP SR ŠOP SR 17.7.2008 25.11.2008
55 ŠOP SR 299-2008 Mgr. Helena Čárska Príkazná zmluva 15.405,30 MŽP SR ŠOP SR 30.9.2008 31.12.2009
56 ŠOP SR 296-2008 PaedDr. Anna Palšová - UNICOTEX Kúpna zmluva 2.840,74 MŽP SR ŠOP SR 23.8.2008 25.11.2008
57 ŠOP SR 65-2010 GEMINY s.r.o. Banská Bystrica Kúpna zmluva 2.336,21 MŽP SR ŠOP SR 9.6.2010 23.6.2010
59 ŠOP SR 63-2010 GEMINY s.r.o. Banská Bystrica Kúpna zmluva 2.528,63 MŽP SR ŠOP SR 9.6.2010 23.6.2010
60 ŠOP SR 61-2010 Jozef Chavko Bratislava Zmluva o dielo 200 MŽP SR ŠOP SR 15.5.2010 31.5.2010
61 ŠOP SR 59-2010 Energy Pro, s.r.o. Dodatok č. 1/2010 k zmluve o dielo č. ŠOP SR 19/2010 179.452,20 MŽP SR ŠOP SR 13.5.2010 1.4.2010
62 ŠOP SR 49-2010 Ing. arch. Bernard Pyšniak Zmluva o dielo 4.480,00 ŠOP SR 22.4.2010 31.5.2010