úvod  zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010  
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

1 2 3 4 5 ... 41 Ďalšia »

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 ŠOP SR 73-2010 SOREA spol. s r.o. Zmluva o zabezpečení spoločenských podujatí MPŽPaRR SR ŠOP SR 7.7.2010 9.7.2010 ceny uvedené na osobu a noc
2 ŠOP SR 67-2010 KLIMA KOMPLET s.r.o. Zmluva o dielo 1.332,56 MŽP SR ŠOP SR 28.5.2010 19.6.2010
4 ŠOP SR 64-2010 GEMINY s.r.o. Kúpna zmluva 7.484,27 MŽP SR ŠOP SR 9.6.2010 23.6.2010
5 ŠOP SR 19-2010 Energy Pro, s.r.o. Zmluva o dielo 247.515,23 MŽP SR ŠOP SR 1.11.2009 1.6.2010
6 ŠOP SR 51-2010 AGROFERT HOLDING, a.s. Kúpna zmluva 71.142,34 MŽP SR ŠOP SR 29.4.2010 15.5.2010
7 ŠOP SR 28-2010 Ing. arch. Matej Dolinec Zmluva o dielo č. 01/2010 4.105,50 MŽP SR ŠOP SR 15.2.2010 1.3.2010
8 ŠOP SR 181-2009 Milan Krempaský Kúpna zmluva 10.500,00 MŽP SR ŠOP SR 18.12.2009 18.12.2009
9 CHKO PO155-2009 Róbert Jurových - NIKARA Zmluva o dielo 2.682,50 MŽP SR ŠOP SR 14.12.2009 31.12.2009
10 ŠOP SR 151-2009 Marek Leško ATYPICKÉ STOLÁRSTVO Zmluva o dielo 2.220,00 MŽP SR ŠOP SR 7.12.2009 31.12.2009
11 ŠOP SR 149-2009 Technická univerzita vo Zvolene Zmluva o dielo 1750 MŽP SR ŠOP SR 7.12.2009 31.12.2009
12 NP VF 140-2009 Tomáš Prčina - TOMA Kúpna zmluva 1.400,68 MŽP SR ŠOP SR 25.11.2009
13 NP MF 137-2009 Anton Uhrík T-U Voda - kúrenie Zmluva o dielo 895 MŽP SR ŠOP SR 9.11.2009 20.11.2009