úvod  zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010  
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

« Predošlá 1 2 3 4 5 6 ... 41 Ďalšia »

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
38 ŠOP SR 352-2008 Ing. Igor Buček - BUSTA Príkazná zmluva 500 MŽP SR ŠOP SR 29.12.2008 31.12.2009
39 ŠOP SR 350-2009 Marcel Geci -1. upratovací servis, Spišská Nové Ves dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní služieb uzatvorenej 18.1.2006 185 MŽP SR ŠOP SR 30.12.2008 31.12.2009
40 ŠOP SR 346-2008 Ján Kucej Zmluva o dielo 1,473,81 MŽP SR ŠOP SR 21.11.2008 11.1.2009
41 ŠOP SR 345-2008 Jozef Murín Príkazná zmluva 1.043,00 MŽP SR ŠOP SR 2.1.2009 26.1.2009
42 NP PO 343-2008 Tatiana Glogovská Zmluva o dielo 232,36 MŽP SR ŠOP SR 1.1.2009 31.12.2009
43 ŠOP SR 341-2008 REPREZENT, s.r.o. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. ŠOP SR 190/08 2.046,14 MŽP SR ŠOP SR 25.8.2008 7.1.2009
44 ŠOP SR 325-2008 Iveta Buvalová Zmluva o dielo 6.710,55 MŽP SR ŠOP SR 4.8.2008 30.11.2008
45 ŠOP SR 319-2008 EUROART, s.r.o. Zmluva o dielo 26.916,00 MŽP SR ŠOP SR 10.12.2008 31.12.2009
46 ŠOP SR 298-2008 EUROART, s.r.o. Zmluva o dielo 4.071,30 MŽP SR ŠOP SR 1.10.2008 15.11.2008
47 ŠOP SR 316-2008 Ing. Igor Buček - BUSTA Mandátna zmluva 3.983,27 MŽP SR ŠOP SR 31.7.2008 31.3.2009
48 CHKO VK 313-2008 Firma LUX Dodatok č. 1 k zmluve CHKO VK210/07 o poskytovaní upratovacích služieb MŽP SR ŠOP SR 1.1.2009 31.12.2009
49 ŠOP SR 312-2008 JUDr. Michal Badinský dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní právnych služieb uzatvorenej 15.5.2007 MŽP SR ŠOP SR 1.1.2009 neurčito zmena doby platnosti zmluvy