úvod  zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010  
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

« Predošlá 1 2 3 4 5 ... 41 Ďalšia »

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
26 ŠOP SR 28-2009 3S - PROJEKT, s.r.o. Zmluva o dielo 2.023,00 MŽP SR ŠOP SR 18.3.2009 20.4.2009
27 ŠOP SR 26-2009 DEIS spol. s r.o. Zmluva o dielo 1.370,53 MŽP SR ŠOP SR 2.3.2009 1.4.2009
28 ŠOP SR 25-2009 Občianske združenie Pre Prírodu Zmluva o dielo 580 MŽP SR ŠOP SR 6.3.2009 15.5.2009
29 ŠOP SR 20-2009 YMS Group, Trnava Zmluva o dielo 73,00 / hodinu MŽP SR ŠOP SR 25.2.2009 31.12.2009
30 ŠOP SR 14-2009 Jozef Roth Príkazná zmluva 984,4 MŽP SR ŠOP SR 2.1.2009 1.3.2009 nočné stráženie Tajovského 28B, Banská Bystrica
31 ŠOP SR 13-2009 Stanislav Baudyš Príkazná zmluva 565,32 MŽP SR ŠOP SR 2.1.2009 1.3.2009 nočné stráženie Tajovského 28B, Banská Bystrica
32 TANAP 12-2009 DOMOVINA TATRY s.r.o. Dodatok č. 1 k zmluve o dodávke tepla č. 11/2005 415,00/mesiac MŽP SR ŠOP SR 1.1.2009 31.12.2009
33 CHKO PO 9-2009 MVDr. Vladimír Paulíny ml. Zmluva o poskytnutí služieb 200 MŽP SR ŠOP SR 30.1.2009 31.12.2009
34 CHKO PO 8-2009 PRO - NATURA Banská Bystrica Zmluva o poskytnutí služieb 400 MŽP SR ŠOP SR 30.1.2009 31.12.2009
35 ŠOP SR 6-2009 JUDr. Michal Badinský Zmluva o poskytnutí právnych služieb 632,01 MŽP SR ŠOP SR 1.1.2009 1.4.2010
36 ŠOP SR 1-2009 Jozef Bakoš, Nitra Zmluva o poskytnutí služieb 155 MŽP SR ŠOP SR 1.1.2009 31.12.2009
37 TANAP 354-2008 Obec Štrba Zmluva o závodnom stravovaní 2,61 MŽP SR ŠOP SR 1.9.2008 31.12.2009