úvod  zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

« Predošlá 1 ... 3 4 5 6 7 ... 12 Ďalšia »

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
49 ŠOP SR 25-2010 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava Zmluva o dielo 3.970,00 MŽP SR ŠOP SR 22.3.2010 30.9.2010
50 ŠOP SR 14-2010 FOTO&VIDEO Pavol Sestrenek, Námestovo Zmluva o dielo 14.898,80 MŽP SR ŠOP SR 24.2.2010 30.9.2011
51 ŠOP SR 13-2010 Meander, spol. s r.o., Turňa nad Bodvou Zmluva o poskytnutí služieb 1.485,00 MŽP SR ŠOP SR 1.3.2010 31.7.2010
52 CHKO HO 12-2010 František Kudiak STASMO, Oravská Polhora Zmluva o dielo 231.325,40 MŽP SR ŠOP SR 12.2.2010 31.10.2011
53 CHKO HO 10-2010 MBM - stav, s.r.o. Zmluva o dielo 244.785,57 MŽP SR ŠOP SR 10.2.2010 31.10.2011
54 PIENAP 8-2010 INPRO Poprad, s.r.o. Mandátna zmluva 11.900,00 MŽP SR ŠOP SR 27.1.2010 neurčito
55 ŠOP SR 7-2010 EKOSTAV, a.s., Michalovce Zmluva o dielo 140.418,50 MŽP SR ŠOP SR 29.1.2010 15.1.2011
56 ŠOP SR 157-2009 Ing. Milan Štupák - IVS Zmluva o dielo 388.344,28 MŽP SR ŠOP SR 28.12.2009 1.11.2010
57 ŠOP SR 141-2009 Marcela Kubovová - LEILLA SAUL Zmluva na zabezpečenie a zorganizovanie podujatí pre verejnosť 6.970,00 MŽP SR ŠOP SR 13.11.2009 30.4.2011
58 ŠOP SR 124-2009 Ing. Matej Repel, PhD Mandátna zmluva 14.637,00 MŽP SR ŠOP SR 27.9.2009 30.4.2011
59 ŠOP SR 15-2009 Národné lesnícke centrum, Zvolen Dodatok č. 2 k Dohode o spolupráci zo dňa 15.12.2004 66.000,00 MŽP SR ŠOP SR 29.1.2009 neurčito
60 ŠOP SR 10-2009 DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie, Bratislava Dodatok č. 1 k Dohode o spolupráci zo dňa 15.12. 2004 115.173,00 MŽP SR ŠOP SR 29.1.2009