úvod  zmluvy, ktorých platnosť skončila v období do 9. júla 2010 
Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH. Pri zmluve uzavretej v slovenských korunách (Sk) je táto prepočítaná konverzným kurzom 30,126
Zmluvy platné a účinné k 9. júlu 2010 vrátane viazaných rozpočtových prostriedkov na ich plnenie v II. polroku 2010 (export excel)

Počet zmlúv na stránku: 

1 2 3 4 5 ... 12 Ďalšia »

Id Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 ŠOP SR 82-2010 Peter Osif FISO Zmluva o dielo 3.236,01 MPŽPaRR SR ŠOP SR 18.6.2010
2 ŠOP SR 79-2010 Saša Gajič - DIPI Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ŠOP SR 62-2010 MŽP SR ŠOP SR 9.6.2010 30.10.2010 rozpis odovzdania zhotovených jednotlivý veží
3 ŠOP SR 53-2010 Eva Želonková Príkazná zmluva 8,50 MŽP SR ŠOP SR 30.4.2010 30.9.2010 cena za jeden prevádzkový deň
4 ŠOP SR 52-2010 Mária Čenščáková Príkazná zmluva 8,50 MŽP SR ŠOP SR 30.4.2010 30.9.2010 cena za jeden prevádzkový deň
5 ŠOP SR 45-2010 Obec Štrba Zmluva o závodnom stravovaní 2,60 MŽP SR ŠOP SR 1.1.2010 30.6.2011 cena za jeden stravný lístok
6 ŠOP SR 43-2010 JUDr. Dianiška Zmluva o právnej pomoci 630,70 MŽP SR ŠOP SR 1.4.2010 neurčito paušálny poplatok/mesačne
7 ŠOP SR 41-2010 SOFTIP, a.s. Dodatok č. 2 k zmluve č. 3027204 MŽP SR ŠOP SR
8 ŠOP SR 91-2010 Orange, a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní telekomunikačnej služby MŽP SR ŠOP SR 30.9.2008 31.12.2010 predĺženie Zmluvy
9 ŠOP SR 88-2010 Ing. Martin Ceľuch, PhD., BAT-MAN Zmluva o dielo 4.698,00 MŽP SR ŠOP SR 6.8.2010 30.11.2010
10 ŠOP SR 87-2010 Ing. Roman Leontovyč - PLANT REGENERA Zmluva o dielo 273,70 MŽP SR ŠOP SR 31.8.2010 podpis chýba
11 PIENAP 21-2010 Ing. Milan Štupák - IVS Dodatok č. 1/2010 Zmluva o dielo č. ŠOP SR 157/2009 MŽP SR ŠOP SR 25.2.2010 zaokrúhlenie rozpočtu na 2 desatinné miesta
12 ŠOP SR 15-2010 PANORÁMA-Mgr. Milan Kosec Zmluva o dielo 14.915,51 MŽP SR ŠOP SR 24.2.2010 30.9.2011